TEOREM (TDK)


1 . Kanıtlanabilen bilimsel önerme.
2 . Mantıksal usa vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi.

Teorem kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi M . Başı T sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLDİRİ Nedir?


1 . Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklerasyon, manifesto: "Sonra elçiler için ikinci bir bildiri yazdık."- F. R. Atay.
2 . Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

BİLDİRİM Nedir?


1 . Bildirme işi.
2 . Yazılı olarak yapılan açıklama, tebligat.
3 . Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname.

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

MANTIKSAL Nedir?

Mantıklı: "Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin aksayan bir yanı vardı."- N. Nadi.

ÖNERME Nedir?


1 . Önermek işi.
2 . Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
3 . mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

E E M O R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Meteor, Teorem,

5 Harfli Kelimeler

Meret, Metre, Metro, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Emet, Erme, Erte, Eter, Etme, Mert, Tere,

3 Harfli Kelimeler

Met, Mor, Ret, Rom, Rot, Tem, Ter, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Et, Me, Om, Ot, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.