TENTÜR (TDK)

Alkolün bir veya birden çok bitki üstündeki eritici etkisi sonucu elde edilen sıvı ilaç: "İyot tentürü."- .

Tentür kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R . Başı T sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKOL Nedir?


1 - Glikozun mayalaşmasıyla oluşan kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etilalkol.
2 - Her türlü alkollü içki.

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ERİTİCİ Nedir?

Bir başka maddeyi eriten, çözündüren cisim.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

TENTÜR Nedir?

Alkolün bir veya birden çok bitki üstündeki eritici etkisi sonucu elde edilen sıvı ilaç: "İyot tentürü."- .

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E N R T T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Tentür,

4 Harfli Kelimeler

Etüt, Tren, Türe,

3 Harfli Kelimeler

Net, Ret, Ten, Ter, Tün, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Et, Ne, Nü, Re, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.