TENNURE (TDK)

Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysi: "O tennurelerin elvan elvan renkleri ve bu renklerin göz alıcı, baş döndürücü kasırgası..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Tennure kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi N , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi E . Başı T sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALICI Nedir?


1 . Kendisine bir şey gönderilen (kimse).
2 . Satın almak isteyen (kimse), müşteri.
3 . isim, fizik Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: "Radyo alıcısı."- .
4 . isim, fizik Almaç.
5 . isim, sinema, TV (***) Kamera.
6 . isim, halk ağzında Azrail.

BELİ Nedir?

Evet.

DERVİŞ Nedir?


1 . Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
2 . mecaz Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.
3 . mecaz Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.
4 . hayvan bilimi Kırlangıç balığının pek küçüğü.

ELVAN Nedir?


1 . Renkler.
2 . sıfat, halk ağzında Türlü renklerde olan: "Çok aradım bulamadım dengimi / Elvan çiçeklerden aldım rengimi."- Halk türküsü.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

GİYSİ Nedir?

Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, libas, urba: "Hanımlar, tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar."- Ç. Altan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KASIR Nedir?

Köşk: Küçüksu Kasrı .

KASIRGA Nedir?


1 . Rüzgâr çizelgesinde hızı 6
4 veya daha fazla deniz mili olan ve kuvveti 1
2 ile gösterilen rüzgâr: "Bu ağaç yalnız büyük bir kasırga ile silkeleniyor."- P. Safa.
2 . mecaz Duyguların patlak verişi, büyük heyecan, coşku: "Bu, içimdeki şiiri, kasırgayı, hemen dindirdi."- H. E. Adıvar.

KIRMA Nedir?


1 . Kırmak işi.
2 . Pili.
3 . Kırılmış veya dövülmüş tahıl: "Buğday kırması."- .
4 . Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi.
5 . sıfat Ortasından kırılarak doldurulan (tüfek): "Mustafa, kırma tüfeğe bir kurşun sürdü."- Y. Kemal.
6 . sıfat, biyoloji Melez: "Arap kırması bir at."- .
7 . sıfat, mecaz Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan.

KIRMALI Nedir?

Üstünde kırmaları bulunan (giysi), pilili.

KOLSUZ Nedir?


1 . Kolu olmayan: "Etrafımda hastalar, topallar, kolsuzlar görmüştüm."- A. Haşim.
2 . Kol geçirilmemiş olan (giysi).

MEVLEVİ Nedir?

Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

TENNURE Nedir?

Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysi: "O tennurelerin elvan elvan renkleri ve bu renklerin göz alıcı, baş döndürücü kasırgası..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAKA Nedir?


1 . Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü: "Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası.
3 . Kıyı, kenar, taraf: "Sokağın karşı yakasına geçtiler."- M. Ş. Esendal.
4 . Eğik yerey.
5 . Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha.
6 . Semt: "Hele bir işimizi bitirip karşı yakaya geçelim de onu sonra düşünürüz."- A. Gündüz.
7 . denizcilik Sahil.
8 . denizcilik Yelkenlerin kenar ve köşeleri.

YAKASIZ Nedir?

Yakası olmayan: "Adamın sırtında yakasız bir mintan, bacaklarında da dolaksız bir külot vardı."- H. Taner.

YIRTMA Nedir?

Yırtmak işi.

YIRTMAÇ Nedir?

Çoğunlukla etek, paça veya kol yeninde, dikilmemiş uzunca açıklık.

YIRTMAÇLI Nedir?

Yırtmacı olan: "Biraz evvel soyunan yolcu da iki yandan yırtmaçlı bir kısa gecelik gömleği altında..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

E E N N R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tennure,

5 Harfli Kelimeler

Turne,

4 Harfli Kelimeler

Eren, Erte, Eten, Eter, Nene, Nere, Tere, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Net, Nur, Ret, Run, Ten, Ter, Tun, Tur,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Et, Ne, Re, Te, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.