TENKİTÇİ (TDK)


1 . Eleştirmen, eleştirici.
2 . sıfat Eleştirici: "Tenkitçi bakışlardan sıkıldım."- .

Tenkitçi kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

ELEŞTİRİ Nedir?


1 . Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit: "Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı."- T. Buğra.
2 . edebiyat Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
3 . felsefe Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

ELEŞTİRİCİ Nedir?


1 . Eleştirmeci, eleştirmen.
2 . sıfat Eleştirme niteliği olan, tenkitçi: "Eleştirici bir görüş."- .

ELEŞTİRME Nedir?

Eleştirmek işi, tenkit: "Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."- N. Ataç.

ELEŞTİRMEN Nedir?

Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit: "Üç sayın edebiyat eleştirmeni görüşlerini açıklamışlar."- H. Taner.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

E K N T T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tenkitçi,

7 Harfli Kelimeler

Çekinti, Tetikçi,

6 Harfli Kelimeler

Çentik, Ekinti, İnekçi, Kentçi, Tenkit,

5 Harfli Kelimeler

Çetin, Çiten, Etçik, Etkin, Etnik, İçkin, İçten, Kitin, Tekçi, Tekin, Tekit, Tetik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çine, Çini, Çiti, Ekin, Ekti, Enik, Etçi, Etik, Etki, İçin, İçit, İçki, İken, İneç, İnek, İnik, İnti, İtçe, İtki, Keçi, Kent, Nite, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çit, Eti, İki, İnç, İni, İti, Ket, Kin, Kit, Net, Tek, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, En, Et, İç, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.