TENKİSAT (TDK)

Azaltmalar, eksiltmeler: "Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor."- A. İlhan.

Tenkisat kelimesi baş harfi T son harfi T olan bir kelime. Başında T sonunda T olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi T . Başı T sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKSİ Nedir?


1 - Çıkarma işleminde (-) iminin adı, ºnakıs.
2 - Sıfırdan küçük, önünde eksi imi bulunan (sayı), ºnegatif, ºnakıs, "artı" karşıtı.

EKSİLTME Nedir?


1 . Eksiltmek işi.
2 . Bir işin kimin tarafından daha ucuz yapılacağının anlaşılması için istekliler arasında açılan fiyat kırma işi, ihale: "O gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KADRO Nedir?


1 . Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi: "Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez."- F. R. Atay.
2 . Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge.
3 . Bu çizelgedeki yer: "Sekizinci topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylı idi."- F. R. Atay.
4 . Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm.
5 . Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip.

TENKİSAT Nedir?

Azaltmalar, eksiltmeler: "Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor."- A. İlhan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A E K N S T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tenkisat, Tensikat,

7 Harfli Kelimeler

Kantite,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Asetik, Ateist, İsteka, Kasten, Nekais, Sekant, Statik, Taksit, Tenkis, Tenkit, Tensik, Teskin,

5 Harfli Kelimeler

Anket, Antet, Antik, Astik, Eksin, Etkin, Etnik, İntak, İskan, İsnat, İstek, Kaset, Kasti, Kesat, Kesin, Kesit, Nakit, Sakin, Sakit, Sanki, Saten, Senit, Setik, Sinek, Stant, Stent, Taksi, Takti, Tasni, Teati, Tekin, Tekit, Tekst, Tenis, Tesit, Testi, Tetik, Titan,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Akne, Akse, Aksi, Asit, Atik, Ekin, Eksi, Ekti, Enik, Esik, Esin, Eski, Esna, Etik, Etki, İane, İken, İkna, İnak, İnat, İnek, Kain, Kani, Kant, Kase, Kast, Kati, Kent, Kist, Nesi, Nisa, Nite, Saik, Sake, Saki, Seki, Sena, Sent,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eti, İka, İsa, İta, Kan, Kas, Kat, Kes, Ket, Kin, Kit, Nas, Net, Sak, San, Sek, Sen, Set, Sik, Sin, Sit, Ski, Tak, Tan, Tas, Tat, Tek, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, At, Ek, En, Es, Et, İn, İs, İt, Ke, Ki, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.