TENEKECİLİK (TDK)

Tenekeden kap ve öteberi yapma, lehimleme veya tenekeden yapılmış malzemeyi onarma işi.

Tenekecilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

LEHİMLEME Nedir?

Lehimlemek işi.

MALZEME Nedir?


1 . Gereç.
2 . Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖTEBERİ Nedir?

Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler: "Çıkıp öteberi almaya çarşıya gittim."- R. H. Karay.

TENEKE Nedir?


1 . Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac.
2 . sıfat Bu sacdan yapılmış: "Teneke maşrapa. Teneke faraş."- .
3 . Bu sacdan yapılan, yaklaşık yirmi litre hacmindeki kap.
4 . sıfat Bu kabın aldığı miktarda olan: "Köpek, balıkçının kumsalda bir çalı ateşi üzerinde kaynamakta olan bir teneke katranını devirmişti."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E E E K K L N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik,

10 Harfli Kelimeler

Teknecilik,

8 Harfli Kelimeler

Etkenlik, Etkinlik, Ketencik, Tenekeci,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ekinlik, Eklenti, Ektilik, Eteklik, Eteneli, Etkinci, İletken, İncelik, İneklik, Kenetli, Kinetik, Nicelik, Nitelik, Tekelci, Tekneci,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ekecek, Ekenek, Ekinci, Ekinti, Elenti, Enlice, Etilen, Etkili, İkitek, İletki, İlinek, İlkeci, İlkten, İtenek, Keleci, Kelkit, Kentli, Klinik, Lekeci, Netice, Netlik, Teklik, Teknik, Telcik, Teleke, Telkin, Teneke, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, İleti, İlkin, İncik, İncil, İtlik, Kelek, Kelik, Kenet, Keten, Kilit, Kinci, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nicel, Nikel, Nitel, Tecil, Tekel, Tekil, Tekin, Tekke, Tekli, Tekne, Telek,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cilt, Ecel, Ekin, Ekli, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İnti, İtki, Keke, Kele, Kene, Kent, Kete, Kile, Klik, Leke, Lice, Liet,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ece, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.