TENEŞİRLİK (TDK)


1 . Cami avlularında teneşir ve tabut konulan yer.
2 . Teneşir yapmaya yarayan tahta.
3 . sıfat Kötü huyunu ölünceye kadar sürdüren (kimse).
4 . sıfat Ölmek üzere olan (hasta).

Teneşirlik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AVLU Nedir?

Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat (II): "O dar, o şekilsiz avluya bir masa, iki sandalye koydu."- M. Ş. Esendal.

CAMİ Nedir?


1 - Toplayan, bir araya getiren.
2 - İçine alan, içinde bulunduran.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖLMEK Nedir?


1 - Yaşamaz olmak, yaşamı sona ermek, can vermek.
2 - (Bitki için) Solmak: Bu çiçekler dayanmaz, çabuk ölür.
3 - Kimi nedenlerle çok sıkıntı ya da acı çekmek.
4 - Değerini, geçerliğini, gücünü yitirmek, kullanılmamak.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TABUT Nedir?


1 - Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık.
2 - İçine yumurta konan uzun sandık.

TAHT Nedir?


1 - Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.
2 - Hükümdarlık orunu, hükümdarlık.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

TENEŞİR Nedir?

Üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta, salacak: "Ben bu duvara dayalı şeyin teneşir olduğunu bilmiyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÜZERE Nedir?


1 . Amacıyla: "Müzakere bitince üç dört gün sonra gene evde buluşmak üzere ayrıldılar."- P. Safa.
2 . Şartıyla: "Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsiniz."- .
3 . Neredeyse: "Bu yangın kalbimizde başlıyorsa yani ümitsiz bir aşka düşmek üzere olduğumuzu hissedersek ne yapalım?"- R. N. Güntekin.
4 . edat Gibi: "Daha önce belirtildiği üzere."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E E K L N R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Teneşirlik,

9 Harfli Kelimeler

Eriştelik,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Erinlik, Erişkin, Eşitlik, Eşkinli, Eşlenik, İletken, İlişken, İşlenti, Kenetli, Neritik, Nitelik, Rintlik, Şekerli, Şeritli, Tekerli, Teneşir, Terilen,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Ekşili, Elenti, Enişte, Erişte, Eriten, Eritiş, Etilen, Etkili, İkişer, İleniş, İletiş, İletki, İlinek, İlkten, İşkine, İtenek, Kenter, Kentli, Kirtil, Kreten, Leşker, Lineer, Nereli, Neşeli, Neşter, Netlik, Renkli, Şeklen, Şenlik, Şikeli, Şirket, Telkin, Tenkil, Terkin, Terlik, Teşkil, Teşrii, Teşrik, Teşrin,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Entel, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Eşkin, Eşlek, Eşlik, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, İleri, İleti, İlkin, İrite, İşkil, İşlek, İşlik, İşret, İtlik, Keler, Keleş, Kenet, Kerte, Kerti, Keşen, Keten, Kiler, Kilit, Kiniş, Kinli, Kiril, Kiriş, Kirli, Kitin, Kitle, Klişe,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekşi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Eriş, Erke, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Etek, Eten, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnek, İnik, İniş, İnti, İrin, İşli,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kin, Kir, Kit, Leş, Lir, Net, Niş, Ret, Şek, Şen, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Ten, Ter, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Eş, Et, İl, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.