TENEŞİR (TDK)

Üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta, salacak: "Ben bu duvara dayalı şeyin teneşir olduğunu bilmiyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Teneşir kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi R . Başı T sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAKLI Nedir?


1 . Ayağı olan.
2 . Bir destekle yere dayanan: "Ayaklı kadeh."- .
3 . Ayakla işletilen: "Ayaklı dikiş makinesi."- .

DAYALI Nedir?


1 . Dayanmış olan.
2 . İlgili, dair, müstenit, mebni: "Kanun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz."- Anayasa.

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SALA Nedir?

Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua: "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi."- Y. K. Beyatlı.

SALACAK Nedir?


1 - Üstünde ölü yıkanılan kerevet, °teneşir.
2 - Tabut.
3 - Hasta, yaralı ya da ölü taşınan sedye.

TAHT Nedir?


1 - Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.
2 - Hükümdarlık orunu, hükümdarlık.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

TENEŞİR Nedir?

Üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta, salacak: "Ben bu duvara dayalı şeyin teneşir olduğunu bilmiyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

E E N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Teneşir,

6 Harfli Kelimeler

Enişte, Erişte, Eriten, Neşter, Teşrin,

5 Harfli Kelimeler

İşret, Neşet, Neşir, Reşit, Şerit, Teşne, Teşri, Tiner, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Enir, Eren, Erin, Eriş, Erte, Eşit, Eten, Eter, İşte, Nere, Neşe, Nite, Rint, Şeni, Şeri, Tein, Tere, Tire, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Net, Niş, Ret, Şen, Şer, Şet, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Eş, Et, İn, İş, İt, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.