TEMSİLCİLİK (TDK)


1 . Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranma görevi.
2 . Temsilcinin makamı ve görevi, mümessillik.

Temsilcilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADINA Nedir?

Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine: "Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez."- S. Eyuboğlu.

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

MÜMESSİL Nedir?

Temsilci: "Her sandala böyle bütün devrin mümessili bir hanımefendi oturtulmuş gibi..."- A. Ş. Hisar.

MÜMESSİLLİK Nedir?

Temsilcilik.

TEMSİL Nedir?


1 . Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
2 . Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme.
3 . Oyun: "Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim."- S. F. Abasıyanık.
4 . edat, halk ağzında Söz gelişi.
5 . eskimiş, biyoloji Özümleme.

TEMSİLCİ Nedir?


1 . Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.
2 . Benzerlerine örnek olan kimse veya şey: "Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi."- N. Cumalı.
3 . ticaret Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C E K L L M S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Temsilcilik,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili,

8 Harfli Kelimeler

Emicilik, İkilemli, İkitelli, Selimlik, Temsilci, Tescilli, Tilkimsi,

7 Harfli Kelimeler

Ciltlik, Eksilti, Elitlik, Eltilik, İletici, İlmikli, İsimlik, İsmetli, İstekli, İstemli, İtilmek, Kesimci, Kilimci, Kilisli, Kilitli, Listeci, Metilik, Semitik, Sicilli, Sililik, Silmeci, Sitemli,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Eskici, Etkili, İkilem, İletim, İletki, İlikli, İliksi, İlkeci, İsilik, İsimli, İtilme, Kesici, Kilise, Kimisi, Liseli, Meclis, Mescit, Millet, Misket, Mistik, Sekili, Selcik, Silici, Silkme, Silmek, Tekmil, Telcik, Temlik, Temsil, Tescil, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cemil, Cesim, Cisim, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Emcik, Emici, Emlik, Eskil, Etlik, İkici, İkili, İklim, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İstim, İtici, İtlik, İtmek, Kelli, Kesim, Kesit, Kilim, Kilis, Kilit, Killi, Kilsi, Kimse,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ekim, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emik, Esik, Esim, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İsim, İsli, İtki, İtme, Kile, Kils, Kimi, Kist, Lice, Liet, Lime, Lise, Mest, Misk,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Kes, Ket, Kil, Kim, Kit, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.