TEMKİN (TDK)

Bir işin sonunu düşünerek ölçülü, tedbirli davranma: "Bütün temkin ve vakarını kaybedip konuşanlara sokuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Temkin kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N . Başı T sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜLÜ Nedir?


1 . Ölçüsü alınmış, ölçülmüş.
2 . mecaz Ilımlı: "Rabia ile iki dansımda da gayet ölçülü, vakarlı hareket etmiştim."- R. H. Karay.
3 . edebiyat Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düz yazı), vezinli, mevzun: "... şiirleri, ölçülü, uyaklı sağlam şiirler."- N. Cumalı.

SOKU Nedir?


1 . Taş dibek: "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu."- Halk türküsü.
2 . Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak.

TEDBİRLİ Nedir?


1 . Önceden hazırlıklı davranan, önlemini zamanında alan, müdebbir: "Terbiyeli, tedbirli, ağzı sıkı, aklı başında bir hizmetçi arıyorlar."- H. R. Gürpınar.
2 . zarf Hazırlıklı bir biçimde, önceden düşünerek: "Mektubunu yazı makinesinde yazarak ihtiyatlı ve tedbirli hareket etmeyi unutmamış."- R. H. Karay.

TEMKİN Nedir?

Bir işin sonunu düşünerek ölçülü, tedbirli davranma: "Bütün temkin ve vakarını kaybedip konuşanlara sokuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VAKA Nedir?

Olay, hadise: "O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü."- Y. K. Beyatlı.

VAKAR Nedir?

Ağırbaşlılık: "Hepsi temiz, hepsi yeni giyinmiş askerin vakarı, efendiliği üstlerinden akıyor."- H. E. Adıvar.

E K M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Temkin,

5 Harfli Kelimeler

Etkin, Etnik, İnmek, İtmek, Metin, Nimet, Tekin, Temin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekti, Emik, Emin, Enik, Etik, Etki, İken, İnek, İnme, İtme, Kent, Meni, Mine, Mink, Nite, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Kem, Ket, Kim, Kin, Kit, Men, Met, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.