TEMİZLİKÇİ (TDK)

Temizlik işini yapan kimse: "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir"- T. Uyar.

Temizlikçi kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi İ . Başı T sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAĞILIM Nedir?


1 . Dağılarak birbirinden ayrılma.
2 . toplum bilimi Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı: "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir"- T. Uyar.
3 . dil bilimi Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.
4 . ekonomi Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
5 . ekonomi Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.
6 . kimya Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

TEMİZLİK Nedir?


1 . Temiz olma durumu, saffet, nezafet: "Kırk beş sene geçti, servi sandığının temizlik kokusu hâlâ burnumdadır."- R. H. Karay.
2 . Temiz durma veya tutma durumu: "Çocukları temizliğe alıştırmalı."- .
3 . Temizleme işi: "Yaşlı, ak saçlı, temizlik meraklısı, temizlik mütehassısı bir adamdı."- A. Ş. Hisar.
4 . argo Ortadan kaldırma, yok etme, öldürme.

TEMİZLİKÇİ Nedir?

Temizlik işini yapan kimse: "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir"- T. Uyar.

E K L M T Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Temizlikçi,

8 Harfli Kelimeler

Çitilmek, Çizilmek, Temizlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çitilme, Çizikli, Çizilme, Çizmeli, Emzikli, İçilmek, İçimlik, İtilmek, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çeltik, Çitili, Çitmek, Çitmik, Çizili, Çizmek, Etkili, İçilme, İçimli, İçkili, İkilem, İkizli, İletim, İletki, İlikçi, İtilme, Tekmil, Temlik, Tezlik, Tilmiz,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çitme, Çizik, Çizim, Çizme, Ekili, Elçim, Emlik, Emzik, Etçik, Etçil, Etlik, İçlem, İçlik, İçmek, İkili, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, İzlek, İzlem, Kilim, Kilit, Kiliz, Kitle, Likit, Limit, Melik, Metil, Miçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çiti, Çizi, Ekim, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İçel, İçim, İçit, İçki, İçli, İçme, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kile, Kimi, Liet, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kez, Kil, Kim, Kit, Lim, Meç, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tez, Tik, Tim, Tiz, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Et, İç, İl, İm, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.