TEMESSÜL (TDK)


1 . Benzeşme.
2 . biyoloji Özümleme.

Temessül kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi L . Başı T sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEŞ Nedir?

Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir.

BENZEŞME Nedir?


1 . Benzeşmek işi.
2 . dil bilgisi Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, dönüşme, asimilasyon: yurt-daş > yurttaş, çarşanba > çarşamba, o + bir > öbür gibi.

BİYOLOJİ Nedir?

Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.

ÖZÜMLEME Nedir?


1 . Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı.
2 . mecaz Edinilmiş bilgileri kendi öz malı durumuna getirme.

E E L M S S T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Süsletme, Temessül,

7 Harfli Kelimeler

Süsleme,

6 Harfli Kelimeler

Seslem,

5 Harfli Kelimeler

Etsel, Meles, Mesel, Süsme, Telem, Teles, Temel, Tümel, Üstel,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emet, Esme, Etme, Mest, Sele, Seme, Semt, Süet, Üste, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Met, Sel, Sem, Ses, Set, Süs, Süt, Tel, Tem, Tül, Tüm, Üst,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Et, Le, Me, Se, Te, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.