TEMBİHLENMEK (TDK)

Tembihleme işi yapılmak, tembih edilmek: "Sağlığını sormaya gelip giden eş dostun ağzı da sıkı sıkı tembihlenip kilitlenince..."- A. İlhan.

Tembihlenmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi H , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOST Nedir?


1 - Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, iyi görüşülen (kimse), gönüldeş, "düşman" karşıtı.
2 - Kimi hayvanların sahibine gösterdiği sevgi için kullanılır.
3 - Yakınlık belirten seslenme sözü.
4 - Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
5 - Erkek ya da kadının evlilikdışı ilişki kurduğu kimse.
6 - İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KİLİT Nedir?


1 . Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti: "Sonunda kapının kilidi gözyaşlarıma dayanamadı."- Y. Z. Ortaç.
2 . denizcilik Bir yanı değirmi, öbür yanına demir çubuk geçirilmiş olan yarım halka.
3 . halk ağzında Atların alnından alt çenesine uzanan beyazlık.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SORMA Nedir?

Sormak işi.

TEMBİH Nedir?


1 . Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı.
2 . Uyarma: "Bu zılgıtın içinde bir daha böyle yergiler yazmaması tembihi de vardır."- S. Birsel.
3 . biyoloji Uyarım.

TEMBİHLEME Nedir?

Tembihlemek işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

B E E E H K L M M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tembihlenmek,

11 Harfli Kelimeler

Betimlenmek, Tembihlemek, Tembihlenme,

10 Harfli Kelimeler

Betimlemek, Betimlenme, Tembihleme,

9 Harfli Kelimeler

Betimleme, Bitlenmek, Etkilenme, İtelenmek, Minelemek, Nemletmek, Nitelemek,

8 Harfli Kelimeler

Beklenme, Beklenti, Bekletme, Belenmek, Beletmek, Belitken, Bilenmek, Biletmek, Bitlenme, Enikleme, Etkileme, Etlenmek, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Memleket, Menetmek, Mineleme, Nemletme, Niteleme, Telmihen,

7 Harfli Kelimeler

Bekinme, Bekitme, Bekleme, Belemek, Belenme, Beletme, Benekli, Bilemek, Bilenme, Biletme, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Emilmek, Emlemek, Entimem, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İmlemek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kenetli, Melemek, Menetme, Metelik, Metilen, Tehlike, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Behime, Beleme, Benlik, Bileme, Bilmek, Binmek, Bitmek, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Emilme, Emleme, Enemek, Etilen, Etkime, Hikmet, Himmet, İlenme, İletme, İlkten, İmleme, İnleme, İtenek, Keleme, Kelime, Kement, Kentli, Meleke, Meleme, Melike, Meltem, Memeli, Mihenk, Mihnet, Netlik,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Belik, Belit, Belki, Benek, Benli, Betik, Betim, Bilek, Bilet, Bilme, Binek, Binme, Bitek, Bitme, Ebeli, Ebleh, Eklem, Elbet, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Hekim, Helen, Helik, Helke, Helme, Hemen,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bent, Beti, Bile, Ebet, Ehem, Ehil, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Hele, Hibe, Hile, İbne,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bet, Bin, Bit, Ebe, Eke, Elk, Eti, Hem, Hin, Hit, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Leb, Leh, Lim, Men, Met, Mil, Mim, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Be, Eh, Ek, El, Em, En, Et, He, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.