TEMBELLİK (TDK)

Tembel olma durumu veya tembelce davranış: "İnsanlığın saygınlığı ile uyuşmayan tek şey tembelliktir."- H. Taner.

Tembellik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı T sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGIN Nedir?

Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber: "A. Ş. Hisar, Türk romanında saygın yerini haklı olarak almıştır."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEMBEL Nedir?


1 . İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner.

TEMBELCE Nedir?

Tembel bir biçimde, tembelcesine.

TEMBELLİK Nedir?

Tembel olma durumu veya tembelce davranış: "İnsanlığın saygınlığı ile uyuşmayan tek şey tembelliktir."- H. Taner.

UYUŞMA Nedir?

Uyuşmak (I) işi. uyuşma (II) isim Uzlaşma: "... hayvanlar, bitkiler, böcekler, çocuklar doğa ile uyuşma içindedirler."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

B E E K L L M T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tembellik,

8 Harfli Kelimeler

Biletmek,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bilemek, Biletme, Eklemli, İletmek, Killeme, Metelik, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellem, Bellik, Bileme, Bilmek, Bitmek, Ebelik, Ekilme, Elemli, Emekli, Etkime, İletme, Kelime, Lekeli, Melike, Millet, Tekmil, Tembel, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belik, Belit, Belki, Belli, Betik, Betim, Bilek, Bilet, Bilme, Bitek, Bitme, Ebeli, Eklem, Elbet, Ellik, Elmek, Emlik, Etlik, Etmek, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İtmek, Kelem, Kelle, Kelli, Kitle, Melek, Melik, Metil, Milel, Tekel, Tekil, Tekli, Tekme, Telek, Telem, Telli,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlle, İlme, İtme, Kebe, Kele, Keme, Kete, Kile, Leke, Liet, Lime, Meke, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Ebe, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Leb, Lim, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.