TEMBELLEŞTİRMEK (TDK)

Tembel olmasına sebep olmak: "Şimdi minimini arabası onu tembelleştirdi."- Y. Z. Ortaç.

Tembelleştirmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı T sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABA Nedir?


1 . Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: "Ve arabayı dörtnala ileri sürdü."- H. Taner.
2 . sıfat Bu taşıtın aldığı miktarda olan: "İki araba saman. Bir araba kömür."- .

MİNİMİNİ Nedir?


1 . Küçücük: "Minimini gül yağı şişesini getirdi, içine kolonya koydum."- H. E. Adıvar.
2 . isim Pek sevimli, küçük çocuk: "Büyükçe çocuklar onun bu hâline gülüşürlerken miniminiler yüzlerini buruşturuyorlardı."- O. C. Kaygılı.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

TEMBEL Nedir?


1 . İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner.

B E E E E K L L M M R T T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Tembelleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Tembelleştirme, Temelleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Tekelleştirme, Temelleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Tebeşirlemek, Tembelleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Belirleşmek, Beterleşmek, Kelimeleşme, Şerbetlemek, Tebeşirleme, Tembelleşme, Temelleşmek, Titrekleşme, Titremlemek,

10 Harfli Kelimeler

Bekletilme, Belirlemek, Belirleşme, Belitlemek, Beterleşme, Betimlemek, Briketleme, Ekleştirme, Eleştirmek, Erteletmek, Eterleşmek, Etiketleme, İlerletmek, Memleketli, Rimellemek, Şerbetleme, Şeritlemek, Tekelleşme, Tekmilleme, Temelleşme, Tetikleşme, Titremleme,

9 Harfli Kelimeler

Beklemeli, Belertmek, Belikleme, Belirleme, Belirtmek, Belitleme, Belletmek, Bereketli, Berelemek, Bertilmek, Betimleme, Birleşmek, Eklemleme, Eleştirel, Eleştirme, Ertelemek, Erteletim, Erteletme, Eşitlemek, Eterlemek, Eterleşme, Etkileşme, İlerlemek, İlerletme, İlkeleşme, İlmekleme, Kemerleme, Kemreleme, Kerteleme, Lekeletme, Memeliler, Mitleşmek, Rimelleme, Şekerleme, Şerbetlik, Şeritleme, Tekerleme, Tekmeleme, Telemetre, Telemetri,

8 Harfli Kelimeler

Bekleşme, Bekletiş, Bekletme, Belermek, Belertme, Beletmek, Belirmek, Belirtke, Belirtme, Bellemek, Belletme, Bereleme, Berkitme, Bertilme, Beşlemek, Bileşmek, Biletmek, Birlemek, Birleşme, Ebelemek, Eklemeli, Elekleme, Eleşkirt, Elleşmek, Elletmek, Emekleme, Emretmek, Erteleme, Eşelemek, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Ettirmek, İlelebet, İlerleme, İşletmek, İtekleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bekleme, Belemek, Belemir, Belerme, Beletme, Belirme, Belleme, Bereket, Berkime, Bertmek, Beşerli, Beşleme, Bilemek, Bilerek, Bileşke, Bileşme, Biletme, Birleme, Ebeleme, Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Elbette, Eletmek, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellişer, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Emretme, Erişmek, Eritmek, Eşeleme, Eşilmek, Eşlemek,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellek, Bellem, Bellik, Bereli, Bertik, Bertme, Beşlik, Bileme, Bilmek, Bitler, Bitmek, Bitter, Briket, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etiket, Etkime, İletme, İmleme, İşemek, İşetme,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Beleş, Belik, Belit, Belki, Belli, Beril, Beşer, Beşik, Beşli, Beşme, Beter, Betik, Betim, Bilek, Bilet, Bilme, Bişek, Bitek, Bitme, Ebeli, Eklem, Ekler, Elbet, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Beti, Bile, Breş, Brik, Brit, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leb, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Ret, Şeb, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.