TELSİZCİLİK (TDK)

Telsizcinin görevi.

Telsizcilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

TELSİ Nedir?

Çok ince telciklerden oluşan: "Telsi kas."- .

TELSİZ Nedir?

Teli olmayan. telsiz (II) isim Türlerine göre belirli bir kapsama alanı içinde belirli kişilerin iletişimini sağlayan, elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan araç: "Telsiz dediğimiz de nihayet sonunda gene tele dayanıyor."- R. H. Karay.

TELSİZCİ Nedir?

Genellikle gemilerde, uçaklarda karayla gemi, yerle uçak arasında ve daha başka gemi ve uçaklarla telsiz bağlantısı kurmakla görevli kimse.

C E K L L S T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Telsizcilik,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili,

8 Harfli Kelimeler

Ezicilik, İkitelli, Kilitsiz, Telsizci, Tescilli,

7 Harfli Kelimeler

Ciltlik, Ciltsiz, Eksilti, Elitlik, Eltilik, Etkisiz, İletici, İliksiz, İstekli, İzcilik, Kilisli, Kilitli, Listeci, Sekizli, Sicilli, Sililik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Eskici, Etkili, İkizce, İkizli, İletki, İlikli, İliksi, İlkeci, İsilik, Kesici, Kilise, Liseli, Sekili, Selcik, Silici, Telcik, Telsiz, Tescil, Tezlik, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Ekici, Ekili, Eksiz, Elcik, Ellik, Eskil, Eskiz, Etlik, Etsiz, Ezici, İkici, İkili, İleti, İlkel, İllet, İstek, İtici, İtlik, İzlek, Kelli, Kesit, Kilis, Kilit, Kiliz, Killi, Kilsi, Kitle, Likit, Liste, Sekil, Sekiz, Setik, Sicil, Silik, Silki, Sille, Sitil, Sizce, Tecil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elli, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İlle, İsli, İtki, İzci, Kile, Kils, Kist, Lice, Liet, Lise, Seci, Seki, Sezi, Sili, Site, Stil, Tike, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kes, Ket, Kez, Kil, Kit, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Siz, Ski, Tek, Tel, Tez, Tik, Tiz, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Es, Et, İl, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.