TELMİH (TDK)


1 . Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe: "İleride dahi ağzını açıp da ufacık bir telmihte bulunmasın."- E. E. Talu.
2 . edebiyat Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma.

Telmih kelimesi baş harfi T son harfi H olan bir kelime. Başında T sonunda H olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi H . Başı T sonu H olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKÇA Nedir?

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

ANIŞ Nedir?

Anma eylemi ya da biçimi, anma, anı.

ANIŞTIRMA Nedir?


1 . Anıştırmak işi.
2 . edebiyat Telmih.

ANLATILMAK Nedir?

Anlatma işine konu olmak: "Sana nasıl anlatılır / Sensiz hayatın boşluğu."- O. S. Orhon.

ATASÖZÜ Nedir?

Uzun deneme ve gözlemlere dayanarak kısaca söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt, °darbımesel.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BEYİT Nedir?


1 - Ev.
2 - Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş koşuk parçası.

BİLİNEN Nedir?

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum: "Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfiyle gösterilir: a, b, c, d..."- .

DAHİ Nedir?

Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan (kimse) öke.

DİZE Nedir?

Şiirin satırlarından her biri, mısra: "İkinci dizenin sonunda, 'gözlerinin renginden'i okurken, Belkıs kesti."- N. Cumalı.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

ETME Nedir?

Etmek işi.

FIKRA Nedir?


1 . Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik: "Nasrettin Hocanın hemen bütün fıkraları insanla vicdan arasındaki münasebete ilişkindir."- B. Felek.
2 . edebiyat Köşe yazısı: "Dişimi sıkıp da altı yedi fıkra birden çıkartırsam gazetenin yazıları aksamayacaktı."- Ç. Altan.
3 . hukuk Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri: "Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir."- Anayasa.
4 . Paragraf.
5 . eskimiş, anatomi Omur.

HATIRLATMA Nedir?

Anımsatma.

İMALI Nedir?

Üstü kapalı, örtülü (söz veya davranış): "Başka bir gün, aralarında, gene imalı bir konuşma oldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

TELMİH Nedir?


1 . Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe: "İleride dahi ağzını açıp da ufacık bir telmihte bulunmasın."- E. E. Talu.
2 . edebiyat Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma.

UFACIK Nedir?

Çok ufak, küçücük: "Ufacık, minyatür bir yüzü, aynı ufaklıkta vücudu vardı."- S. F. Abasıyanık.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E H L M T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Telmih,

5 Harfli Kelimeler

Lehim, Mehil, Metil,

4 Harfli Kelimeler

Ehil, Elim, Elit, Elti, Etil, Etli, Hile, İlme, İtme, Liet, Lime, Tehi,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Hem, Hit, İle, Leh, Lim, Met, Mil, Mit, Tel, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Eh, El, Em, Et, He, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.