TELLİTURNA (TDK)

Turnagillerden, uzunluğu 8
5 santimetre olan, vücudu gümüşi, başı ve boynu kara, su kıyılarında yaşayan büyük bir kuş (Anthropoides virgo).

Telliturna kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi U , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi A . Başı T sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

GÜMÜŞ Nedir?


1 . Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,
5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.

GÜMÜŞİ Nedir?

Gümüş renginde olan, gümüş rengi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SANTİMETRE Nedir?

Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim: "Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş."- A. Mithat.

TURNA Nedir?

Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus).

TURNAGİLLER Nedir?

Turna ve telli turnayı içine alan bir familya.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A E L L N R T T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Anterit, Antetli, Lanetli, Laterit, Telatin,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Altuni, Entari, Nitrat, Retina, Taneli, Tulani, Turani, Utarit,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Antet, Antre, Atlet, İllet, Lanet, Latin, Linet, Liret, Litre, Nitel, Ralli, Raunt, Rulet, Rutin, Talil, Taret, Tatil, Teali, Teati, Telin, Telli, Terli, Tetir, Tiner, Tiran, Tirat, Tirle, Titan, Turan, Turna, Turne, Turta, Tutar,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alet, Alil, Anut, Atel, Elan, Elit, Elli, Elti, Enir, Enli, Erat, Eril, Erin, Etil, Etli, İane, İare, İlan, İlla, İlle, İnal, İnat, İrat, Lain, Lale, Liet, Lira, Luti, Lutr, Nail, Nale, Nite, Rant, Rate, Rina, Rint, Tali, Tane, Tart,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Art, Ate, Ati, Aut, Ela, Eti, İla, İle, İta, Lal, Lan, Lir, Nal, Nar, Net, Nur, Ret, Run, Tal, Tan, Tar, Tat, Tel, Ten, Ter, Tin, Tul, Tun, Tur, Tut, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, At, El, En, Er, Et, İl, İn, İt, La, Le, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.