TELLENDİRME (TDK)

Tellendirmek işi.

Tellendirme kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı T sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TELLENDİRMEK Nedir?

Sigara, nargile, çubuk vb.ni keyifle tüttürerek içmek: "Köprü üstündeki gazinolardan birine gidip bir nargile tellendirmek istedim."- A. Rasim.

D E E E L L M N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Dertlenilme, Tellendirme,

10 Harfli Kelimeler

Derinletme, Derletilme,

9 Harfli Kelimeler

Delilenme, Denetilme, Dertlenme, Direnleme, İlerletme,

8 Harfli Kelimeler

Delirtme, Derlenme, Derletme, Dillenme, Dinletme, İlerleme, İrdeleme, İtelenme, Niteleme, Tellenme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Demetli, Denetim, Denetme, Denilme, Derilme, Derleme, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Direnme, Diretme, Edremit, Element, Ellenme, Elletme, Erdemli, Eteneli, Etlenme, İnletme, İteleme, İtlenme, Metilen, Rendeli, Telleme, Temelli, Terilen, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Deneme, Dereli, Derlem, Dertli, Dileme, Direme, Edilme, Edinme, Edirne, Eldeli, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Etilen, İlenme, İletme, İnleme, Lineer, Medeni, Mendil, Millet, Minder, Nedime, Nedret, Nerede, Nereli, Teleme, Temren, Temrin, Tender, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Delil, Delme, Demet, Demin, Demir, Demli, Denet, Denim, Denli, Denme, Derin, Derme, Dilme, Dinme, Diren, Ditme, Elden, Eleme, Ender, Eneme, Enlem, Entel, Erdem, Erden, Erime, Ermin, Etene, Etmen, İllet, İmren, Lider, Linet, Liret, Litre, Medet, Meret, Metil, Metin, Metre, Milel,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Deni, Dere, Deri, Dert, Dine, Dren, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, Erte, Eten, Eter, Etil, Etli, Etme, İlle, İlme, İnme, İtme, Liet, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Din, Ede, Edi, Eti, İde, İle, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tel, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İt, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.