TELKÜFLÜCE (TDK)

Telküften ileri gelen ilkel mantar hastalığı.

Telküflüce kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi F , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi E . Başı T sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

MANTAR Nedir?


1 . Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi): "Sen domalan bilir misin? Patates gibi bir şeydir, mantar gibi lezzetlidir."- N. Meriç.
2 . Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası: "İpek çorap ve altı mantar iskarpin giymeyen kadınlar âdeta sınıf dışı ve eski biçim insanlardır."- H. E. Adıvar.
3 . Bu tabakadan yapılan şişe tapası.
4 . Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti.
5 . Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
6 . Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası.
7 . Hayvanların burun ucu.
8 . argo Uydurma söz, yalan.
9 . tıp (***) Mantar hastalığı.

TELKÜF Nedir?

Vücutta hemen bütün dokularda yerleşebilen asalak bir mantar türü (Sporotrichum schneckii).

C E E F K L L T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tekellüf,

7 Harfli Kelimeler

Küflüce,

6 Harfli Kelimeler

Külfet, Tefeül, Ülkece,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Efekt, Fekül, Felek, Kelle, Küflü, Küllü, Külte, Kütle, Kütlü, Tekel, Telef, Telek, Tüfek, Ülfet,

4 Harfli Kelimeler

Ecel, Elek, Etek, Feke, Flüt, Kefe, Kele, Kete, Küfe, Kült, Leke, Lüle, Tefe, Teke, Tülü, Ülke, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ece, Efe, Eke, Ekü, Elk, Fek, Fel, Kel, Ket, Küf, Kül, Küt, Lef, Lük, Tef, Tek, Tel, Tüf, Tül, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Et, Fe, Ke, Le, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.