TELEVİZYONCULUK (TDK)


1 . Televizyon yapma, onarma veya satma işi.
2 . Televizyoncunun yaptığı iş.

Televizyonculuk kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N , onbirinci harfi C , onikinci harfi U , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi U , onbeşinci harfi K . Başı T sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

TELEVİZYON Nedir?

Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

TELEVİZYONCU Nedir?


1 . Televizyon satan kimse.
2 . Televizyon onarıcısı.
3 . Televizyon kuruluşunda çalışan görevli kimse.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E E K L L N O T U U V Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Televizyonculuk,

12 Harfli Kelimeler

Televizyoncu,

10 Harfli Kelimeler

Televizyon,

9 Harfli Kelimeler

Leventlik,

8 Harfli Kelimeler

Kuveytli, Yelkenci, Yelkenli, Yolculuk, Zevcelik,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Cinyolu, Civelek, Eklenti, İletken, İlkelce, İzlence, Kelleci, Kenetli, Kevelci, Kovuntu, Koyuncu, Koyuntu, Kuzeyli, Nezleli, Otuzluk, Oyculuk, Oyunluk, Tecelli, Tecziye, Tekelci, Tekneci, Tellice, Tenkiye, Teyelli, Tezkiye, Tunceli, Ulviyet, Uzviyet, Vezneci, Vizonet, Yetkeli, Yontucu, Zeytuni,

6 Harfli Kelimeler

Cetvel, Ciklet, Elenti, Eliyle, Enlice, Etilen, Eziyet, İlkten, İtenek, İvecen, Keleci, Kentli, Kilolu, Klozet, Konulu, Koyucu, Kuzine, Lekeci, Lekeli, Levent, Leylek, Lezyon, Netice, Netlik, Okullu, Okuntu, Oluklu, Otelci, Oyuklu, Oyuncu, Oyuntu, Tecviz, Tekvin, Telcik, Telkin, Tenkil, Tenzil, Tevkil, Tezlik, Tezyin,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celil, Ceviz, Cezve, Cilve, Cizye, Elcik, Ellik, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, Evcek, Evcik, Evcil, Eviye, Evlek, Evlik, Ezine, İlkel, İllet, İzlek, İzole, Kelle, Kelli, Kenet, Keten, Keton, Kevel, Keven, Kitle, Kolcu, Kolit, Kollu, Kolye, Konut, Kovcu, Koyun, Koyut,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cilt, Ecel, Ekin, Ekli, Ekol, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Enek, Enez, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Evce, Evci, Evet, Evin, Evli, Ezel, Ezik, İken, İkon, İlke, İlle, İnce, İnek, İyon, İyot,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Cuk, Ece, Eke, Eko, Elk, Eti, İle, İlk, İye, Kel, Ket, Kez, Kil, Kin, Kit, Kol, Kot, Kov, Koy, Koz, Kul, Kut, Kuz, Ley, Lok, Lot, Net, Nev, Ney, Not, Ole, Tek, Tel, Ten, Tez, Tik, Tin, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Et, Ev, Ey, İl, İn, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ot, Oy, Te, Ti, Tu, Un, Ut, Uz, Ve, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.