TELEVİZYONCU (TDK)


1 . Televizyon satan kimse.
2 . Televizyon onarıcısı.
3 . Televizyon kuruluşunda çalışan görevli kimse.

Televizyoncu kelimesi baş harfi T son harfi U olan bir kelime. Başında T sonunda U olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N , onbirinci harfi C , onikinci harfi U . Başı T sonu U olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

KURULU Nedir?

Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş: "Herkes kendini damlara, kurulu cibinliklerin içine atardı."- B. Günel.

KURULUŞ Nedir?


1 . Kurulma işi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923'tedir."- .
2 . Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis: "Hastaneler, okullar, bankalar, fabrikalar birer kuruluştur."- .
3 . mecaz Yapı, yapılış, bünye.
4 . mecaz Kasılma.
5 . askerlik Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

TELEVİZYON Nedir?

Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

C E E L N O T U V Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Televizyoncu,

10 Harfli Kelimeler

Televizyon,

7 Harfli Kelimeler

Cinyolu, İzlence, Tecziye, Tunceli, Ulviyet, Uzviyet, Vezneci, Vizonet, Zeytuni,

6 Harfli Kelimeler

Cetvel, Elenti, Enlice, Etilen, Eziyet, İvecen, Levent, Lezyon, Netice, Otelci, Tecviz, Tenzil, Tezyin, Vecize, Vinyet, Vizyon, Yenice, Zeytin, Zilyet, Ziynet,

5 Harfli Kelimeler

Ceviz, Cezve, Cilve, Cizye, Entel, Evcil, Eviye, Ezine, İzole, Lento, Levye, Linet, Nezle, Nicel, Nitel, Niyet, Olein, Tecil, Telin, Telve, Tevil, Tevzi, Teyel, Teyze, Tezce, Tezli, Tonlu, Toycu, Tozlu, Uzlet, Veciz, Velet, Velut, Vezin, Vezne, Viyol, Vizon, Yelin, Yelve, Yenli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Elci, Elit, Elti, Enez, Enli, Eten, Etil, Etli, Etol, Evce, Evci, Evet, Evin, Evli, Ezel, İnce, İyon, İyot, Lice, Liet, Luti, Nece, Neci, Nezt, Nice, Nite, Niye, Noel, Oltu, Onlu, Otel, Otlu, Otuz, Oyun, Tein, Ulvi, Uzvi,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ece, Eti, İle, İye, Ley, Lot, Net, Nev, Ney, Not, Ole, Tel, Ten, Tez, Tin, Tiz, Tol, Ton, Toy, Toz, Tul, Tun, Tuz, Uzo, Yel, Yen, Yiv, Yol, Yoz, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Et, Ev, Ey, İl, İn, İt, İz, Le, Ne, Ol, On, Ot, Oy, Te, Ti, Tu, Un, Ut, Uz, Ve, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.