TELEVİZYON (TDK)

Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Televizyon kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N . Başı T sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALICI Nedir?


1 . Kendisine bir şey gönderilen (kimse).
2 . Satın almak isteyen (kimse), müşteri.
3 . isim, fizik Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: "Radyo alıcısı."- .
4 . isim, fizik Almaç.
5 . isim, sinema, TV (***) Kamera.
6 . isim, halk ağzında Azrail.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNME Nedir?

Görünmek işi: "Sabaha karşı Sevgi odaya girdiğinde gelişini duydu ama uyur gibi görünmeyi doğru buldu."- N. Cumalı.

GÖRÜNTÜ Nedir?


1 . Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
2 . Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
3 . Manzara.
4 . fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
5 . matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
6 . sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

İLETİ Nedir?

Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.

TELEVİZYON Nedir?

Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİCİ Nedir?


1 . Veren, verme yanlısı kimse: "Cahilden kral olur ama tarihe vesika verici olmaz."- A. Gündüz.
2 . Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse.
3 . fizik Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı: "Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir."- F. R. Atay.
4 . tıp (***) Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör.

E E L N O T V Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Televizyon,

7 Harfli Kelimeler

Vizonet,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Etilen, Eziyet, Levent, Lezyon, Tenzil, Tezyin, Vinyet, Vizyon, Zeytin, Zilyet, Ziynet,

5 Harfli Kelimeler

Entel, Eviye, Ezine, İzole, Lento, Levye, Linet, Nezle, Nitel, Niyet, Olein, Telin, Telve, Tevil, Tevzi, Teyel, Teyze, Tezli, Velet, Vezin, Vezne, Viyol, Vizon, Yelin, Yelve, Yenli, Yezit, Zelve, Zeyil, Zloti,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Enez, Enli, Eten, Etil, Etli, Etol, Evet, Evin, Evli, Ezel, İyon, İyot, Liet, Nezt, Nite, Niye, Noel, Otel, Tein, Veli, Veto, Vize, Vole, Voli, Volt, Yele, Yeni, Yeti, Yine, Yont, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İye, Ley, Lot, Net, Nev, Ney, Not, Ole, Tel, Ten, Tez, Tin, Tiz, Tol, Ton, Toy, Toz, Yel, Yen, Yiv, Yol, Yoz, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Et, Ev, Ey, İl, İn, İt, İz, Le, Ne, Ol, On, Ot, Oy, Te, Ti, Ve, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.