TELEOBJEKTİF (TDK)

Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan, çok uzun odaklı mercek türü.

Teleobjektif kelimesi baş harfi T son harfi F olan bir kelime. Başında T sonunda F olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi O , altıncı harfi B , yedinci harfi J , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi F . Başı T sonu F olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNTÜ Nedir?


1 . Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
2 . Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
3 . Manzara.
4 . fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
5 . matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
6 . sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

MERCEK Nedir?

İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, adese, lens.

ODAK Nedir?


1 . Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak.
2 . mecaz Herhangi bir düşüncede, nitelikte olan kimselerin kaynağı veya bir şeyin toplandığı, yoğunlaştığı yer, mihrak: "Herkesin ilgisini çeken bir odak olmaktan mutluluk duyardı."- M. Uyguner.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

B E E E F J K L O T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Teleobjektif,

8 Harfli Kelimeler

Objektif,

7 Harfli Kelimeler

Elbette,

6 Harfli Kelimeler

Biftek, Ebelik, Efelek, Efelik, Etiket, Fileto, Flebit, Kefeli, Kotlet, Tefeli, Teklif, Teleke, Teltik,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belik, Belit, Belki, Betik, Bilek, Bilet, Bitek, Bloke, Ebeli, Efekt, Elbet, Eleji, Etlik, Felek, Filet, Jikle, Jilet, Kefil, Kitle, Kofti, Kolej, Kolit, Lojik, Ojeli, Oleik, Tekel, Tekil, Tekit, Tekli, Telef, Telek, Telif, Tetik, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Blok, Ebet, Ekli, Ekol, Ekti, Elek, Elif, Elik, Elit, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Feke, File, Filo, Flit, Flok, Fobi, Folk, İlke, Jile, Kebe, Kefe, Kele, Kete, Kile, Kilo, Koli, Leke, Liet, Lift, Lobi, Obje,

3 Harfli Kelimeler

Bej, Bek, Bel, Bet, Bit, Bok, Bol, Bot, Ebe, Efe, Eke, Eko, Elk, Eti, Fek, Fel, Fil, Fit, Fok, Fol, İle, İlk, Jel, Jet, Kel, Ket, Kil, Kit, Kof, Kol, Kot, Leb, Lef, Lif, Lok, Lot, Oje, Ole, Tef, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Et, Fe, İl, İt, Je, Ke, Ki, Le, Of, Ok, Ol, Ot, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.