TELEFONOMETRE (TDK)

Telefon konuşmalarının süresini ve sayısını gösteren sayaç.

Telefonometre kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi T , onikinci harfi R , onüçüncü harfi E . Başı T sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

SAYA Nedir?


1 . Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü.
2 . halk ağzında Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören.
3 . halk ağzında Yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer.
4 . halk ağzında Kadın giysisi.
5 . halk ağzında İş önlüğü: "Sırtına giymiş sıkma sayayı / Yedeğine almış ağca mayayı."- Halk türküsü.

SAYAÇ Nedir?

Hava gazı, elektrik, su vb.nin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet, saat.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TELEFON Nedir?


1 . Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.
2 . Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.

E E E E F L M N O O R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Telefonometre,

9 Harfli Kelimeler

Ertelenme, Erteletme, Fotometre, Oleometre, Telemetre,

8 Harfli Kelimeler

Efelenme, Erteleme, Eterleme, Frenleme, Mototren, Terletme,

7 Harfli Kelimeler

Element, Etlenme, Fermene, Ferment, Refetme, Telefon, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Eletme, Fetret, Formel, Formen, Formol, Mefret, Mentol, Meteor, Metfen, Nefret, Teleme, Temren, Teorem, Tornet,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etmen, Fener, Fenol, Fonem, Forte, Lento, Melon, Meret, Metot, Metre, Metro, Monte, Moren, Morto, Motel, Motor, Nefer, Neler, Noter, Omlet, Orlon, Remel, Romen, Telef, Telem, Temel, Tenor, Tente, Terme, Toner, Totem,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Elem, Emel, Emen, Emet, Eren, Erme, Erte, Eten, Eter, Etme, Etol, Fent, Fert, Flor, Font, Form, Foto, Fren, Lenf, Lort, Mert, Mont, Neft, Nemf, Nere, Noel, Norm, Otel, Reel, Tefe, Tere, Toto, Tren, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Fel, Fen, Fer, Fol, Fon, Lef, Lor, Lot, Men, Met, Mor, Nem, Net, Nom, Not, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Tef, Tel, Tem, Ten, Ter, Tol, Ton, Tor,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Et, Fe, Le, Me, Ne, Of, Ol, Om, On, Ot, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.