TELEFONLAŞMAK (TDK)

Birbiriyle telefonda konuşmak.

Telefonlaşmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı T sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

KONUŞMAK Nedir?


1 . Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlatmak: "Çocuk daha konuşamıyor."- .
2 . (-i, -den) Belli bir konudan söz etmek: "Mehmet yedi yaşındayken anasıyla konuştuklarından fazla bir şey konuşmazdı."- H. E. Adıvar.
3 . (nsz, -le) Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek: "İşten sonra Nuruosmaniye'deki İkbal kahvesinde arkadaşlarla şiir ve edebiyat konuşuyoruz."- F. R. Atay.
4 . Söylev vermek, konuşma yapmak.
5 . Konuşma dili olarak kullanmak: "Türkçeyi çok iyi konuşuyor."- .
6 . Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak: "Dilsizler el işaretleriyle konuşur."- .
7 . (-le) İlişki kurmak veya ilişkiyi sürdürmek: "Üst kattakilerle konuşuyoruz."- .
8 . Flört etmek.
9 . Dargın bulunmamak.
10 . Oyuncak, hayvan vb. konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkarmak. 1
1 . Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek. 1
2 . mecaz Becermek, uzman gibi yapabilmek: "Fokstrotta uzun boylu konuşamam."- M. Yesari. 1
3 . mecaz Geçerli olmak, etkin olmak: "Yasaların yerine yumruklar konuştu."- . 1
4 . teklifsiz konuşmada Şık ve zarif görünmek: "Bluzun konuşuyor."- .

TELEF Nedir?


1 . Hayvanı yok etme, öldürme.
2 . halk ağzında Boş yere harcama, yıpratma.

TELEFON Nedir?


1 . Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.
2 . Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.

A A E E F K L L M N O T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Telefonlaşmak,

12 Harfli Kelimeler

Telefonlaşma,

8 Harfli Kelimeler

Flamenko, Klonlama, Koflaşma, Kollanma, Nakletme, Nakşetme, Nakşolma, Otlanmak,

7 Harfli Kelimeler

Eşofman, Falname, Felaket, Kalomel, Kanalet, Kaşalot, Kefalet, Kollama, Kotlama, Lamekan, Lokanta, Melanet, Menfaat, Oflamak, Oklanma, Okşanma, Okşatma, Onaşmak, Otlamak, Otlanma, Taşemen, Telefon,

6 Harfli Kelimeler

Akamet, Alamet, Alaten, Allame, Ametal, Anofel, Aşkale, Atomal, Atonal, Elaman, Eleman, Emanet, Etalon, Etanol, Fantom, Flaman, Flanel, Kaftan, Kalleş, Kaloma, Kaşane, Katman, Kemane, Kement, Kental, Kofana, Makale, Maktel, Manşet, Mealen, Mentol, Meşale, Metfen, Oflama, Oklama, Okşama, Olanak, Onamak, Onaşma, Otamak,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklen, Akman, Akont, Akşam, Aktaş, Alkan, Alkol, Allem, Almak, Alman, Almaş, Amele, Anele, Anket, Anlak, Anlam, Anmak, Aşmak, Ataşe, Atfen, Atmak, Efekt, Eflak, Eklem, Elmek, Emlak, Enlem, Entel, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etfal, Etken, Etmek, Etmen, Fakat, Falan, Fanta,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Afet, Akma, Akne, Alan, Alem, Alet, Alfa, Alma, Alto, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anka, Anma, Anot, Aşma, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atma, Atol, Atom, Ekme, Ekol, Elan, Elek, Elem, Elma, Eman, Emek, Emel, Emen, Emet, Enam,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Ala, Alo, Alt, Ama, Ana, Ant, Aşk, Ata, Ate, Efe, Eke, Eko, Ela, Elk, Fak, Fal, Fan, Faş, Fek, Fel, Fen, Fok, Fol, Fon, Foş, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kat, Kel, Kem, Keş, Ket, Kof, Kol, Kom, Kot,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, An, Aş, At, Ek, El, Em, En, Eş, Et, Fa, Fe, Ke, La, Le, Me, Ne, Of, Ok, Ol, Om, On, Ot, Şe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.