TELEFONCULUK (TDK)


1 . Telefon kuruculuğu veya onarıcılığı.
2 . Telefon santrali memurluğu.

Telefonculuk kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi L , onbirinci harfi U , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUCU Nedir?


1 . Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis.
2 . isim Bir kuruluşu oluşturan kimse: "Gazetenin kurucusu."- .
3 . isim, dil bilgisi Cümleyi oluşturan ögelerin her biri.

MEMUR Nedir?


1 . Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli: "Kasabaya gelen her yeni memur ilk olarak beni tanır."- T. Buğra.
2 . sıfat Yükümlü: "Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun."- R. H. Karay.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

SANTRA Nedir?


1 . Orta yuvarlak.
2 . Başlama vuruşu.
3 . Hücum oyuncularının ortasında oynayan futbolcu.

SANTRAL Nedir?


1 - Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren kuruluş.
2 - Telefonların bağlı olduğu merkez.
3 - Telefon santralında çalışan görevli, santralcı.

TELEF Nedir?


1 . Hayvanı yok etme, öldürme.
2 . halk ağzında Boş yere harcama, yıpratma.

TELEFON Nedir?


1 . Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.
2 . Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C E E F K L L N O T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Telefonculuk,

9 Harfli Kelimeler

Telefoncu,

7 Harfli Kelimeler

Telefon,

6 Harfli Kelimeler

Folluk, Konulu, Okullu, Okuntu, Oluklu, Tonluk, Ufunet,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Efekt, Entel, Etken, Felek, Fenol, Fleol, Kefen, Kefne, Kelle, Kenef, Kenet, Keten, Keton, Koful, Kolcu, Kollu, Konut, Kulle, Kulun, Kutlu, Kutnu, Lento, Nukut, Nutuk, Onluk, Otluk, Tekel, Tekne, Telef, Telek, Toklu, Tonlu, Tuluk, Ulufe, Unluk,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Ecel, Ekol, Elek, Enek, Etek, Eten, Etol, Feke, Fent, Flok, Folk, Font, Fule, Kefe, Kele, Kene, Kent, Kete, Klon, Kont, Konu, Kule, Kulu, Kunt, Kutu, Kuut, Leke, Lenf, Nece, Neft, Noel, Okul, Oltu, Oluk, Onlu, Otel, Otlu, Tefe, Teke,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cuk, Ece, Efe, Eke, Eko, Elk, Fek, Fel, Fen, Flu, Fok, Fol, Fon, Ful, Fut, Kel, Ket, Kof, Kol, Kot, Kul, Kut, Lef, Lok, Lot, Net, Not, Ole, Tef, Tek, Tel, Ten, Tok, Tol, Ton, Tul, Tun, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Et, Fe, Ke, Le, Ne, Of, Ok, Ol, On, Ot, Te, Tu, Uf, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.