TELAŞLANDIRMA (TDK)

Telaşlandırmak işi: "Cahil bekçinin ... beni telaşlandırmasına rağmen yaralar da ehemmiyetli değil."- R. N. Güntekin.

Telaşlandırma kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı T sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEKÇİ Nedir?

Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse: "Karşı odaya bekçi oldun dedi, ilk aylığımı verdiler."- S. F. Abasıyanık.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

EHEMMİYETLİ Nedir?

Önemli: "Tekaütlük, hayatta düğünler, doğumlar, ölümler cinsinden ehemmiyetli bir gündür."- R. N. Güntekin.

RAĞMEN Nedir?

Karşın: "Bütün isteğime rağmen, gerçi bu çocuğa içimi dökmemiştim."- H. E. Adıvar.

TELA Nedir?

Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez.

TELAŞ Nedir?


1 . Herhangi bir sebeple acelecilik: "Atatürk'ün gelişini göremedik ama koridordaki telaştan meseleyi anladık."- H. Taner.
2 . Kaygı, tasa, sıkıntı, endişe: "Ben geçerken onun telaşı, sizi dürtmesi gözümden kaçmadı."- H. E. Adıvar.
3 . Şaşkınlıktan doğan karışıklık, kargaşa: "O günü vapurda bulunup da hanımların telaşını görseydiniz."- R. N. Güntekin.

TELAŞLANDIRMA Nedir?

Telaşlandırmak işi: "Cahil bekçinin ... beni telaşlandırmasına rağmen yaralar da ehemmiyetli değil."- R. N. Güntekin.

TELAŞLANDIRMAK Nedir?

Telaşlanmasına sebep olmak.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A A D E I L L M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Telaşlandırma,

10 Harfli Kelimeler

Adlaştırma, Altınlaşma, Anlaştırma, Dalaştırma, Daraltılma, Tanrılaşma, Telaşlanma, Tıraşlanma,

9 Harfli Kelimeler

Aldatılma, Anıtlaşma, Anlaşılma, Anlaşmalı, Anlatılma, Arşınlama, Atlanılma, Şamandıra, Şarıldama, Şartlanma, Tıraşlama,

8 Harfli Kelimeler

Aldırtma, Altmışar, Anılaşma, Anlamdaş, Antlaşma, Aranılma, Aratılma, Arılanma, Arılaşma, Aşılanma, Aşılatma, Dallanış, Dallanma, Damlatış, Daraltış, Daraltma, Darıltma, Darlaşma, Dırlanma, Dırlaşma, Dışlanma, Mandallı, Mandater, Mantarlı, Şamatalı, Şarlatan, Şartlama, Şartname, Tanılama, Taşlanma, Telalama,

7 Harfli Kelimeler

Adanalı, Adlanma, Adlaşma, Aldanış, Aldanma, Aldatış, Aldatma, Aldırma, Alemdar, Allanma, Allaşma, Almaşlı, Altışar, Altlama, Andırma, Anırtma, Anlamlı, Anlaşma, Anlatım, Anlatış, Anlatma, Ardılma, Arılama, Arlanma, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşırtma, Aştırma, Atanmış, Atlanma, Dalalet, Dalaman, Dalanış, Dalanma, Dalaşma, Dallama, Damarlı, Danışma, Daralış,

6 Harfli Kelimeler

Adalar, Adalet, Adanma, Adatma, Alamet, Alarma, Alaşım, Alaten, Alınma, Alışma, Allama, Allame, Altmış, Ametal, Anamal, Anılma, Anırma, Anlama, Anlatı, Aranma, Arantı, Aratış, Aratma, Arınma, Arıtma, Armada, Armalı, Aşerat, Aşılma, Aşınma, Aşırma, Ataman, Atanış, Atanma, Atılma, Atışma, Atlama, Dalama, Damalı, Dantel,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adeta, Adına, Alarm, Allem, Alman, Almaş, Altın, Altlı, Amade, Amelı, Analı, Anlam, Antlı, Antre, Arama, Ardıl, Arena, Arşın, Artım, Artın, Artış, Artma, Aşama, Atama, Ataşe, Dalan, Dalaş, Dalış, Dallı, Dalma, Damal, Damar, Damat, Damla, Damlı,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Adem, Adet, Adıl, Adım, Adlı, Alan, Aldı, Alem, Alet, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anıt, Anma, Arda, Arış, Arlı, Arma, Arşe, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atel, Ateş, Atıl, Atım, Atış,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Ate, Dal, Dam, Dar, Dem, Dış, Eda, Ela, Ira, Lal, Lam, Lan, Leş, Mal, Maş, Mat, Men, Met, Nal, Nam, Nar, Nem, Net, Ram, Ret, Şad, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, Ar, Aş, At, De, El, Em, En, Er, Eş, Et, La, Le, Me, Ne, Ra, Re, Şe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.