TEKZİP (TDK)

Yalanlama: "Üçü de derhâl tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii seksen yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler."- H. E. Adıvar.

Tekzip kelimesi baş harfi T son harfi P olan bir kelime. Başında T sonunda P olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Z , beşinci harfi İ , altıncı harfi P . Başı T sonu P olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ÇİZER Nedir?

Karikatürcü.

İLAN Nedir?


1 . Duyuru: "Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti."- T. Buğra.
2 . Açıkça bildirme, açıkça duyurma: "Cumhuriyetin ilanı."- .

OLMADIK Nedir?

Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı: "Aslı olmadık şeye nasıl inanırım?"- Ö. Seyfettin.

SEKSEN Nedir?


1 . Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 80, LXXX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekiz kere on, yetmiş dokuzdan bir artık.

TABİİ Nedir?


1 . Doğada olan, doğada bulunan.
2 . Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi: "Sıcaklar arttıkça serin yerler aramak, âdeta tabii bir ihtiyaç hâline geliyor."- A. Rasim.
3 . Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan: "Beklenen cevap gelince derhâl yazılacağı tabiidir."- Atatürk.
4 . Yapmacık olmayan, doğal: "Eğer sürmenin üstüne bunu sürmezsen renk tabii olmaz."- P. Safa.
5 . Katıksız, saf, doğal: "Tabii meyve suları."- .
6 . zarf (ta'bi:) Elbette, doğallıkla, doğal olarak, işin gereği olarak: "Bu ekşi sözler, bu dik bakışlar, tabii hiç hoşlarına gitmedi."- H. Taner.

TEKZİP Nedir?

Yalanlama: "Üçü de derhâl tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii seksen yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler."- H. E. Adıvar.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

YALANLAMA Nedir?


1 . Yalanlamak işi.
2 . Söylenen, söylendiği iddia edilen bir sözün, yazılan bir yazının yorumunda yapılan yanlışlığı söz veya yazıyla düzeltme, tekzip: "Üç gün sonra, Vatan'ın birinci sayfasında bir yalanlama çıkmaz mı?"- Y. Z. Ortaç.

YAŞINDA Nedir?

bir yaşında: "Çocuk daha yaşında değil."- .

E K P T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Tekzip,

5 Harfli Kelimeler

Piket, Tepik, Tepki,

4 Harfli Kelimeler

Ekip, Ekti, Epik, Etik, Etki, Ezik, İpek, Kipe, Peki, Pike, Tepi, Tike, Zeki,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Kep, Ket, Kez, Kip, Kit, Pek, Pik, Tek, Tez, Tik, Tip, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Et, İp, İt, İz, Ke, Ki, Pe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.