TEKTANRICI (TDK)

Tektanrıcılığa inanan (kimse), °monoteist.

Tektanrıcı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı T sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

TEKTANRICI Nedir?

Tektanrıcılığa inanan (kimse), °monoteist.

A C E I I K N R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Karıntı, Katıntı, Katırcı, Kenarcı, Takıntı, Takırtı, Tartıcı,

6 Harfli Kelimeler

Akıncı, Akıntı, Anırtı, Cırnak, Cırnık, Kırcın, Nektar, Rakıcı, Tanıtı, Tanker, Tercan, Tırınk, Tırnak, Tırtık,

5 Harfli Kelimeler

Akıcı, Anket, Antet, Antre, Arıcı, Arkıt, Artık, Artın, Atıcı, Ekran, Erkan, Kanıt, Karın, Karne, Katır, Katre, Kenar, Kıran, Kırat, Kırca, Kırcı, Kıtır, Natır, Necat, Raket, Rekat, Tanık, Tanıt, Tanrı, Taret, Tartı, Tıkır, Tırak, Tırık, Trake,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Akne, Anık, Anıt, Arık, Artı, Atık, Atkı, Cart, Cenk, Cırt, Erat, Irak, Itır, Kanı, Kant, Kare, Karı, Kart, Katı, Kent, Kına, Kıta, Rakı, Rant, Rate, Renk, Takı, Takt, Tane, Tanı, Tank, Tart, Terk, Tını, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Akı, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ate, Can, Car, Cer, Cet, Cık, Erk, Ira, Irk, Kan, Kar, Kat, Ker, Ket, Kın, Kır, Kıt, Nar, Net, Ret, Tak, Tan, Tar, Tat, Tek, Ten, Ter, Tık, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, At, Ce, Ek, En, Er, Et, Ke, Ne, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.