TEKRENKLİLİK (TDK)

Tekrenkli olma durumu.

Tekrenklilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

TEKRENKLİ Nedir?


1 - Tek rengi olan.
2 - Yalnız basit bir renk veren (ışık).

E E K K K L L N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Elektrikli, İletkenlik,

9 Harfli Kelimeler

Ereklilik, Renklilik,

8 Harfli Kelimeler

Eklektik, Elektrik, Erkeklik, Erkinlik, Erklilik, Etkenlik, Etkinlik, Kekrelik, Keleklik, Kertikli, Litrelik, Nekrelik, Tekillik, Tekniker, Tikellik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Eklenti, Ektilik, Eleklik, Elitlik, Eltilik, Enlilik, Eriklik, Erillik, Erinlik, Erkekli, Eteklik, İlerlek, İletken, İneklik, Kekelik, Kekikli, Kenetli, Kinetik, Klinker, Neritik, Nikelli, Nitelik, Rintlik, Tekerli, Terilen,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Elenti, Eriten, Etilen, Etkili, İkitek, İletki, İlinek, İlkten, İtenek, Keklik, Kelkit, Kellik, Kenter, Kentli, Kertik, Kirkit, Kirtil, Klinik, Kreten, Kriket, Kritik, Lekeli, Lineer, Nereli, Netlik, Renkli, Teklik, Teknik, Telkin, Tenkil, Terkin, Terlik, Tirlin,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Ellik, Entel, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, İleri, İleti, İlkel, İlkin, İllet, İrite, İtlik, Kekik, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kelle, Kelli, Kenet, Kerki, Kerte, Kerti, Keten, Kiler, Kilit, Killi, Kinik, Kinli, Kiril, Kirli, Kitin,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İnti, İrin, İtki, Keke, Kele, Kene, Kent, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kek, Kel, Ker, Ket, Kik, Kil, Kin, Kir, Kit, Lir, Net, Ret, Tek, Tel, Ten, Ter, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.