TEKRENKLİ (TDK)


1 - Tek rengi olan.
2 - Yalnız basit bir renk veren (ışık).

Tekrenkli kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı T sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

E E K K L N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Elektrik, Etkenlik, Nekrelik, Tekniker,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Erkekli, Eteklik, İletken, Kenetli, Klinker, Tekerli, Terilen,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Eriten, Etilen, İlkten, İtenek, Kelkit, Kenter, Kentli, Kertik, Kreten, Kriket, Lineer, Nereli, Netlik, Renkli, Teklik, Teknik, Telkin, Tenkil, Terkin, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Entel, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kenet, Kerki, Kerte, Kerti, Keten, Kiler, Kitle, Liken, Linet, Liret, Litre, Nekre, Neler, Nikel, Nitel, Tekel, Teker, Tekil, Tekin, Tekir, Tekke, Tekli, Tekne, Telek, Telin,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlke, İnek, Keke, Kele, Kene, Kent, Kere, Kete, Kile, Klik, Leke, Liet, Link, Nere,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Ker, Ket, Kik, Kil, Kin, Kir, Kit, Lir, Net, Ret, Tek, Tel, Ten, Ter, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.