TEKRARLANMA (TDK)

Tekrarlanmak işi: "... kitap sonlarında eklediği felsefi düşüncelerin, eserin zaten yansıttığı bir ana düşüncenin çeşitli şekillerde tekrarlanmasından başka bir şey olmadığını söylerdim."- A. Ş. Hisar.

Tekrarlanma kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı T sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCEL Nedir?


1 . Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan.
2 . Yalnız düşünce ile kavranabilen.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

FELSEFİ Nedir?

Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin: "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir."- Anayasa.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

ŞEKİL Nedir?


1 - Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim.
2 - Bir konuyu açıklamaya yarayan resim.
3 - Davranış biçimi, tutum, yol, °tarz.
4 - Bir kavramın, düşüncenin. olayın ya da eylemin değişik oluş biçimi.
5 - Toplumsal bir bütünün örgütleniş biçimi.
6 - Olma biçimi, durum, °hal.
7 - Kimi matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim.
8 - Anlatım biçimi.
9 - Biçim5.

TEKRAR Nedir?


1 . Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim.
2 . Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme.
3 . zarf Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal.

TEKRARLANMA Nedir?

Tekrarlanmak işi: "... kitap sonlarında eklediği felsefi düşüncelerin, eserin zaten yansıttığı bir ana düşüncenin çeşitli şekillerde tekrarlanmasından başka bir şey olmadığını söylerdim."- A. Ş. Hisar.

TEKRARLANMAK Nedir?

Tekrar edilmek, tekrar tekrar dile getirilmek, yeniden söylenmek.

YANSI Nedir?


1 . Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü.
2 . fizik Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs.
3 . biyoloji Tepke.

ZATEN Nedir?

Doğrusu, doğrusunu isterseniz, esasen, zati: "Başımıza ne gelirse hep bu herkese uymaktan gelir zaten..."- N. Cumalı.

A A A E K L M N R R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tekrarlanma,

10 Harfli Kelimeler

Tekrarlama,

9 Harfli Kelimeler

Kararname, Mantarlar,

8 Harfli Kelimeler

Akmantar, Anlatmak, Arlanmak, Atlanmak, Kantarma, Karamela, Karartma, Karlanma, Kartalma, Katlanma, Makarena, Tanlamak, Taranmak,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Aklanma, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alkarna, Almanak, Anlamak, Anlatma, Aranmak, Aratmak, Arlanma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Kalamar, Kanalet, Kanatma, Kanlama, Karaman, Kararma, Karlama, Kartela, Katlama, Klarnet, Lamekan, Laterna, Makarna, Malkara, Maranta, Nakarat, Nalekar, Tanlama, Taramak, Taranma,

6 Harfli Kelimeler

Akamet, Akaret, Aklama, Alamet, Alarma, Alaten, Ametal, Anamal, Ankara, Anlama, Aramak, Aranma, Aratma, Artmak, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Elaman, Kamara, Kamera, Kanaat, Kanama, Kanara, Kanata, Kantar, Karama, Karate, Kartal, Kartel, Katana, Katman, Katmer, Katran, Kental, Kerata, Krater, Makale, Makara, Maktel,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Aklan, Aklen, Akman, Akran, Aktar, Alaka, Alarm, Alkan, Almak, Alman, Anket, Anlak, Anlam, Anmak, Antre, Araka, Arama, Arena, Arter, Artma, Atama, Atmak, Ekran, Emlak, Erkan, Kalan, Kalem, Kalma, Kaman, Kamer, Kamet, Kanal, Kanat, Kanma, Karar, Karma, Karne, Katar,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Akne, Alan, Alem, Alet, Alma, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anka, Anma, Arak, Arka, Arma, Atak, Atel, Atma, Elan, Elma, Eman, Enam, Erat, Kala, Kale, Kama, Kame, Kana, Kant, Kara, Kare, Kart, Kent, Klan, Kral, Krem, Laka, Lake,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Ara, Ark, Art, Ata, Ate, Ela, Elk, Erk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kel, Kem, Ker, Ket, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Men, Met, Nal, Nam, Nar, Nem, Net, Ram, Ret, Tak, Tal, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, At, Ek, El, Em, En, Er, Et, Ke, La, Le, Me, Ne, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.