TEKRARLI (TDK)

Tekrar edilen, mükerrer: "Belki de dünyanın hayatı bizimkinden daha monoton, daha yeknesak ve bilhassa daha tekrarlıdır."- Ş. Rado.

Tekrarlı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı T sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLHASSA Nedir?

Özellikle: "Koyu yeşil çuhalı uzun masanın başında sessiz, üzüntüden, heyecan ve bilhassa uykusuzluktan bitkin."- N. S. Örik.

BİZİMKİ Nedir?


1 . Bizim olan, bizimle ilgili olan.
2 . zamir, teklifsiz konuşmada Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz: "Bizimki bugün yine sinirli."- .
3 . zamir, alay yollu Yakın çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz: "... bizimkine tırıs tırıs yine kalenin arkasını boylamak düştü."- H. Taner.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

MONOTON Nedir?

Tekdüze.

MÜKERRER Nedir?

Tekrarlanmış, yinelenmiş: "Mükerrer nüsha."- .

TEKRAR Nedir?


1 . Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim.
2 . Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme.
3 . zarf Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal.

TEKRARLI Nedir?

Tekrar edilen, mükerrer: "Belki de dünyanın hayatı bizimkinden daha monoton, daha yeknesak ve bilhassa daha tekrarlıdır."- Ş. Rado.

YEKNESAK Nedir?

Tekdüze.

A E I K L R R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tekrarlı,

6 Harfli Kelimeler

Kartel, Kartlı, Krater, Tekrar,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Arkıt, Arter, Artık, Iltar, Itlak, Kalıt, Karlı, Katır, Katlı, Katre, Ketal, Kırat, Kıtal, Raket, Rekat, Tırak, Trake,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alet, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Atel, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Erat, Irak, Kale, Kare, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Lake, Rakı, Rate, Takı, Talk, Tela, Terk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Arı, Ark, Art, Ate, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kal, Kar, Kat, Kel, Ker, Ket, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Ret, Tak, Tal, Tar, Tek, Tel, Ter, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, Ek, El, Er, Et, Ke, La, Le, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.