TEKNOLOJİ (TDK)

Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi.

Teknoloji kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi N , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi O , sekizinci harfi J , dokuzuncu harfi İ . Başı T sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

GEREÇ Nedir?

Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal: "Bu sarayların bütün gereci Londra'dan taşınmıştır."- S. Birsel.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E J K L N O O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Etnolojik, Teknoloji,

8 Harfli Kelimeler

Etnoloji, Etolojik, Teolojik,

7 Harfli Kelimeler

Ekoloji, Etoloji, Kiloton, Teoloji,

6 Harfli Kelimeler

İlkten, Kentli, Koloit, Koloni, Netlik, Onejit, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Etkin, Etlik, Etnik, Jeton, Jikle, Jilet, Keton, Kitle, Kolej, Kolit, Kolon, Koton, Lento, Liken, Linet, Lojik, Nikel, Nitel, Ojeli, Oleik, Olein, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tonik,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekol, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İken, İkon, İlke, İnek, Jile, Kent, Kile, Kilo, Klon, Koli, Koni, Kont, Liet, Link, Nite, Noel, Ojit, Otel, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Eti, İle, İlk, Jel, Jen, Jet, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Kol, Kot, Lok, Lot, Net, Not, Oje, Ole, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Je, Ke, Ki, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ot, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.