TEKNİKOKUL (TDK)

Öğrencileri teknik alanlarda yetiştiren okul.

Teknikokul kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi O , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi L . Başı T sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

OKUL Nedir?


1 . Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep: "Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü: "Okul dağıldı."- .
3 . Ekol.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

E K K K L N O T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Koketlik,

7 Harfli Kelimeler

Kontluk,

6 Harfli Kelimeler

İlkten, Keklik, Kelkit, Kentli, Kiklon, Koltuk, Netlik, Teklik, Teknik, Telkin, Tenkil, Tokluk, Tonluk,

5 Harfli Kelimeler

Etkin, Etlik, Etnik, Kekik, Kelik, Keton, Kitle, Koket, Kolik, Kolit, Konik, Konuk, Konut, Lento, Liken, Linet, Nikel, Nitel, Okluk, Oleik, Olein, Onluk, Otluk, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Toklu, Tonik, Tonlu, Tunik,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekol, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İken, İkon, İlke, İnek, Kent, Kile, Kilo, Klik, Klon, Koku, Koli, Koni, Kont, Konu, Kule, Kunt, Liet, Link, Luti, Nite, Noel, Okul, Oltu, Oluk, Onlu, Otel,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Kok, Kol, Kot, Kul, Kut, Lok, Lot, Net, Not, Ole, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tok, Tol, Ton, Tul, Tun,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ot, Te, Ti, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.