TEKİR (TDK)


1 . Barbunyaya (I) benzeyen bir balık (Mugil surmulletus).
2 . sıfat Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi): "Annem tekir kedinin bir yavrusunu bana ayırmıştı."- A. Gündüz.

Tekir kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R . Başı T sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

BARBUNYA Nedir?

Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs). barbunya (II) isim, bitki bilimi (barbu'nya) Rumca Taneleri yuvarlak, oval veya yassı, kırmızı benekli, bir tür fasulye.

BENEK Nedir?


1 . Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan: "Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır."- S. Birsel.
2 . gök bilimi Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül.

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

ÇUBUK Nedir?


1 . Körpe dal: "Asma çubukları taze de duman yapıyor, duman kaçtı gözüme."- C. Uçuk.
2 . Değnek biçiminde ince, uzun ve sert olan şey: "Sıcak bir demir çubuktan niçin elini çekiyorsun?"- H. C. Yalçın.
3 . Tütün içmek için kullanılan uzun ağızlık: "Sabahtan başlar, akşama kadar çubuk içer."- M. Ş. Esendal.
4 . Kumaşta düz çizgi.
5 . denizcilik Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parçası.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

KEDİ Nedir?

Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik (Felis domesticus): "Evcil kedi. Ankara kedisi. Van kedisi."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

POST Nedir?


1 - Tüylü hayvan derisi.
2 - Tarikatlarda şeyhlik orunu.
3 - Orun, makam.
4 - Kimi deyimlerde "can" anlamında kullanılır.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SİYAH Nedir?


1 . Kara (II), ak, beyaz karşıtı: "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat, mecaz Bu renkte olan: "Siyah ekmek."- .
3 . Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

SÜSLÜ Nedir?


1 . Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş: "Geniş, süslü karyola köşede duruyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . Süslenmeye, süse çok düşkün olan: "Süslü bir kadın."- .

TEKİR Nedir?


1 . Barbunyaya (I) benzeyen bir balık (Mugil surmulletus).
2 . sıfat Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi): "Annem tekir kedinin bir yavrusunu bana ayırmıştı."- A. Gündüz.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAVRU Nedir?


1 . Yeni doğmuş hayvan veya insan: "Kedi yavrusu. Kuş yavrusu."- .
2 . Çocuk, evlat: "O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi minimini yavru ağlıyor."- R. H. Karay.
3 . mecaz Bir şeyin küçüğü: "Ev, bodrumu, tavan arası ve iki katıyla tam bir konak yavrusudur."- T. Buğra.
4 . argo Güzel, alımlı genç kız.

E K R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Kerti, Tekir, Terki,

4 Harfli Kelimeler

Ekti, Erik, Etik, Etki, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Erk, Eti, Ker, Ket, Kir, Kit, Ret, Tek, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Er, Et, İt, Ke, Ki, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.