TEKİİFSİZCE (TDK)

Teklifsiz bir biçimde, içten olarak.

Tekiifsizce kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi İ , altıncı harfi F , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi C , onbirinci harfi E . Başı T sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

TEKLİFSİZ Nedir?


1 . Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı: "Bunlardan başka bazı teklifsiz aile dostları da var."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde.

C E E F K S T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ceketsiz,

7 Harfli Kelimeler

Etkisiz, Kefesiz,

6 Harfli Kelimeler

Eskice, Eskici, Fiziki, İkizce, İskete, Kesici, Tefeci, Teksif, Zekice,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Ceset, Efekt, Ekici, Eksiz, Eskiz, Etsiz, Ezici, Fiske, Fizik, İkici, İstek, İstif, İtici, Kesif, Kesit, Sekiz, Sekte, Setik, Sizce, Tezce, Tezek,

4 Harfli Kelimeler

Cife, Eksi, Ekti, Esef, Esik, Eski, Etek, Etik, Etki, Ezik, Feci, Feke, İkiz, İtki, İzci, Kefe, Kese, Kete, Kist, Seci, Seki, Sezi, Site, Skif, Tefe, Teke, Tike, Zeki, Zift,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cif, Ece, Efe, Eke, Eti, Fek, Fes, Fit, İki, İti, Kes, Ket, Kez, Kit, Sek, Set, Sif, Sik, Sit, Siz, Ski, Tef, Tek, Tez, Tik, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Es, Et, Fe, İs, İt, İz, Ke, Ki, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.