TEKERLİ (TDK)

Tekeri olan, tekerlekli.

Tekerli kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TEKE Nedir?


1 . Erkek keçi.
2 . Bir karides türü.
3 . Tüylü devenin erkeği ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir deve türü.

TEKER Nedir?


1 . Tekerlek: "Araba tekeri. Makine tekeri."- .
2 . sıfat Tekerlek biçimde olan: "Bir teker peynir."- .
3 . İnce ve çapı oldukça tekerlek biçiminde parça.
4 . gök bilimi Bir gök cisminin daire biçiminde görünen yüzeyi.
5 . gök bilimi Cismin gökyüzü üzerindeki iz düşümü.

TEKERLEK Nedir?


1 . Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker: "Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan / Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor."- F. N. Çamlıbel.
2 . sıfat Bu biçiminde olan.

TEKERLEKLİ Nedir?

Tekerleği olan, tekerli: "Yük taşıyan tekerlekli arabalar..."- S. F. Abasıyanık.

E E K L R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Erkli, Erlik, Etlik, Keler, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Liret, Litre, Tekel, Teker, Tekil, Tekir, Tekli, Telek, Terek, Terki, Terli, Tikel, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İlke, Kele, Kere, Kete, Kile, Leke, Liet, Reel, Teke, Tere, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Ker, Ket, Kil, Kir, Kit, Lir, Ret, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.