TEKERKLİK (TDK)

Siyasal yetkenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi, °monarşi.

Tekerklik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı T sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

MİRAS Nedir?


1 . Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.
2 . mecaz Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik.
3 . mecaz Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey: "Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır."- .

SİYASAL Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, politik: "Bu inanç aynı yolun yolcusu olmak niteliğini yitirecek ve siyasal rekabete dönüşecektir"- M. C. Anday.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YETKE Nedir?


1 . Otorite: "Saçmalama özgürlüğüme hiç kimsenin, hiçbir yetkenin karışamayacağına sevindim."- T. Uyar.
2 . Yeterliğine herkesi inandırarak bir kimsenin kendisine sağladığı itaat ve güven, otorite, sulta, velayet.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

E E K K K L R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eklektik, Elektrik, Erkeklik, Kekrelik,

7 Harfli Kelimeler

Erkekli, Eteklik, Kekelik, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Keklik, Kelkit, Kertik, Kriket, Teklik, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Erkek, Erkli, Erlik, Etlik, Kekik, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kerki, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Liret, Litre, Tekel, Teker, Tekil, Tekir, Tekke, Tekli, Telek, Terek, Terki, Terli, Tikel, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İlke, Keke, Kele, Kere, Kete, Kile, Klik, Leke, Liet, Reel, Teke, Tere, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Ker, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Lir, Ret, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.