Tekelleştirmek

  1. [-i] Tekel durumuna getirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Tekelleştirmek kelimesi baş harfi t son harfi k olan bir kelime.Başında t sonunda k olan kelimenin birinci harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi e , beşinci harfi l , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k . Başı t sonu k olan 14 harfli kelime.

E E E E K K L L M R T T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

TEKELLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

TEKELLEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

ELEKTRİKLEME, TİTREKLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

EKLEŞTİRMEK, ETİKETLEMEK, TEKELLEŞMEK, TETİKLEŞMEK, TİTREKLEŞME

10 Harfli Kelimeler

EKLEŞTİRME, ELEŞTİRMEK, ERKEKLEŞME, ERTELETMEK, ETERLEŞMEK, ETİKETLEME, ETKİLEŞMEK, İLERLETMEK, İLKELEŞMEK, KERTİKLEME, LEKELETMEK, ŞEKERLEMEK, ŞERİTLEMEK, TEKELLEŞME, TEKERLEKLİ, TEKERLEMEK, TETİKLEMEK, TETİKLEŞME

9 Harfli Kelimeler

ELEKLEMEK, ELEŞTİREL, ELEŞTİRME, ERKETELİK, ERTELEMEK, ERTELETİM, ERTELETME, EŞİTLEMEK, ETEKLEMEK, ETERLEMEK, ETERLEŞME, ETKİLEMEK, ETKİLEŞME, İLERLEMEK, İLERLETME, İLKELEŞME, İTEKLEMEK, KELLEŞMEK, KERTELEME, KERTİLMEK, KEŞİKLEME, KİRLETMEK, KLİKLEŞME, LEKELEMEK, LEKELETME, ŞEKERLEME, ŞERİTLEME, TEKERLEME, TEKLEŞMEK, TELEMETRE, TELEMETRİ, TERLETMEK, TETİKLEME, TİRELEMEK, TİTREŞMEK

8 Harfli Kelimeler

EKLEMELİ, EKLEŞMEK, EKLETMEK, EKŞİTMEK, EKTİRMEK, ELEKLEME, ELEKTRİK, ELEŞKİRT, ELLEŞMEK, ELLETMEK, ERTELEME, EŞELEMEK, EŞİTLEME, EŞLEMELİ, EŞTİRMEK, ETEKLEME, ETERLEME, ETKİLEME, ETTİRMEK, İLERLEME, İŞLETMEK, İTEKLEME, İTELEMEK, İTLEŞMEK, KEKELEME, KELEŞLİK, KELLEŞME, KEMERLİK, KEMRELİK, KERTİLME, KEŞLEMEK, KİLLEMEK, KİRLETME, KİTLEMEK, KLİKLEME, LEKELEME, METRELİK, ŞEKERLİK, TEKERLEK, TEKLEMEK

7 Harfli Kelimeler

EKİLMEK, EKLEMEK, EKLEMLİ, EKLEŞME, EKLETME, EKŞİMEK, EKŞİTME, EKTİRME, ELEKLİK, ELETMEK, ELLEMEK, ELLEŞME, ELLETME, ELLİŞER, ERİŞMEK, ERİTMEK, ERKEKLİ, EŞEKLİK, EŞELEME, EŞİLMEK, EŞLEMEK, EŞTİRME, ETEKLİK, ETKİMEK, ETTİRME, İLERLEK, İLETMEK, İŞETMEK, İŞLEMEK, İŞLETME, İTELEME, İTLEŞME, KEKLEME, KEMERLİ, KERTMEK, KEŞLEME, KİLLEME, MERTLİK, MEŞELİK, METELİK

6 Harfli Kelimeler

EKİLME, EKLEME, EKŞİME, ELEMEK, ELEMLİ, ELETME, ELLEME, EMEKLİ, ERİMEK, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTME, ERKETE, EŞELEK, EŞİLME, EŞLEME, ETİKET, ETKİME, İLETME, İRKMEK, İŞEMEK, İŞETME, İŞLEME, KEKEME, KELEME, KELİME, KELKİT, KELLİK, KEMERE, KEMLİK, KERİME, KERTİK, KERTME, KRİKET, LEKELİ, LEŞKER, MELEKE, MELİKE, MERTEK, METRİK

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, ELEME, ELLİK, ELMEK, EMLİK, ERİME, ERKEK, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİŞ, EŞLEK, EŞLEM, EŞLİK, EŞMEK, ETLİK, ETMEK, İLKEL, İLLET, İLMEK, İMLEK, İRKME, İŞEME, İŞLEK, İŞLEM, İŞRET, İTMEK, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KELEŞ, KELİK, KELLE, KELLİ, KEMER, KEMİK, KEMRE

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKLİ, EKME, EKŞİ, EKTİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELLİ, ELTİ, EMEK, EMEL, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EREK, ERİK, ERİL, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞLİ, EŞME, ETEK, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME, İLKE, İLLE

3 Harfli Kelimeler

EKE, ELK, ERK, ETİ, İLE, İLK, KEK, KEL, KEM, KER, KEŞ, KET, KİK, KİL, KİM, KİR, KİT, LEŞ, LİM, LİR, MET, MİL, MİR, MİT, RET, ŞEK, ŞEM, ŞER, ŞET, TEK, TEL, TEM, TER, TİK, TİM

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, EŞ, ET, İL, İM, İŞ, İT, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, RE, ŞE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.