TEKELLEŞTİRMEK (TDK)

Tekel durumuna getirmek.

Tekelleştirmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı T sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

TEKEL Nedir?


1 . Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol: "Türkiye'de bazı içkiler tekel maddeleridir."- .
2 . Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu, inhisar, monopol.
3 . mecaz Bir kişi veya kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç: "Özel yalıların tekelinden kurtarılan yeni kıyılar da halkın denizle buluşmasını sağlayacak."- H. Taner.

E E E E K K L L M R T T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Tekelleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Tekelleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Elektrikleme, Titrekleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Etiketlemek, Tekelleşmek, Tetikleşmek, Titrekleşme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Erkekleşme, Erteletmek, Eterleşmek, Etiketleme, Etkileşmek, İlerletmek, İlkeleşmek, Kertikleme, Lekeletmek, Şekerlemek, Şeritlemek, Tekelleşme, Tekerlekli, Tekerlemek, Tetiklemek, Tetikleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleklemek, Eleştirel, Eleştirme, Erketelik, Ertelemek, Erteletim, Erteletme, Eşitlemek, Eteklemek, Eterlemek, Eterleşme, Etkilemek, Etkileşme, İlerlemek, İlerletme, İlkeleşme, İteklemek, Kelleşmek, Kerteleme, Kertilmek, Keşikleme, Kirletmek, Klikleşme, Lekelemek, Lekeletme, Şekerleme, Şeritleme, Tekerleme, Tekleşmek, Telemetre, Telemetri, Terletmek, Tetikleme, Tirelemek, Titreşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Ekleşmek, Ekletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elekleme, Elektrik, Eleşkirt, Elleşmek, Elletmek, Erteleme, Eşelemek, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Ettirmek, İlerleme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kekeleme, Keleşlik, Kelleşme, Kemerlik, Kemrelik, Kertilme, Keşlemek, Killemek, Kirletme, Kitlemek, Klikleme, Lekeleme, Metrelik, Şekerlik, Tekerlek, Teklemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Eleklik, Eletmek, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellişer, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşeleme, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, Ettirme, İlerlek, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İteleme, İtleşme, Kekleme, Kemerli, Kertmek, Keşleme, Killeme, Mertlik, Meşelik, Metelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etiket, Etkime, İletme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kelkit, Kellik, Kemere, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Kriket, Lekeli, Leşker, Meleke, Melike, Mertek, Metrik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kelik, Kelle, Kelli, Kemer, Kemik, Kemre,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlle,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.