TEKELCİLİK (TDK)

Tekelci olma durumu, inhisarcılık.

Tekelcilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İNHİSAR Nedir?


1 . Tekel.
2 . mecaz Tek başına sahip olma.

İNHİSARCI Nedir?

Tekelci: "Bu büyüklü küçüklü insanların birbirlerine düşkünlüğü, tek taraflı, inhisarcı bir sevgi ve alaka değildi."- S. Ayverdi.

İNHİSARCILIK Nedir?

Tekelcilik.

TEKELCİ Nedir?


1 . Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren kimse, inhisarcı.
2 . Tekel görevlisi.
3 . sıfat, mecaz Bir şeye, bir düşünceye tek başına sahip olma, benimseme, yayma taraflısı olan: "Politik partilerin tekelci görüşlerinin etkisinden daha kolay sıyrılıyor."- H. Taner.

C E E K K L L T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tekelcilik,

9 Harfli Kelimeler

Lekecilik,

8 Harfli Kelimeler

Tekillik, Tikellik,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ciltlik, Ektilik, Eleklik, Elitlik, Eltilik, Eteklik, İlkelce, Kelleci, Tecelli, Tekelci, Tellice,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Etkili, İkitek, İletki, İlkeci, Keleci, Kelkit, Kellik, Lekeci, Lekeli, Teklik, Telcik,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Etlik, İleti, İlkel, İllet, İtlik, Kelek, Kelik, Kelle, Kelli, Kilit, Killi, Kitle, Likit, Tecil, Tekel, Tekil, Tekke, Tekli, Telek, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ekli, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İlle, İtki, Keke, Kele, Kete, Kile, Klik, Leke, Lice, Liet, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ece, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kit, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.