TEKDİLLİLİK (TDK)

Tek dil konuşma özelliği.

Tekdillilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

D E K K L L L T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Etkililik,

8 Harfli Kelimeler

İkitelli, İlkellik, Likidite, Tekillik, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Ektilik, Elitlik, Ellilik, Eltilik, İlletli, Kilitli,

6 Harfli Kelimeler

Dikili, Diklik, Dillek, Etkili, İkilik, İkitek, İletki, İlikli, Kelkit, Kellik, Likide, Teklik,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Dikel, Dikit, Dikte, Dilek, Dilli, Ekili, Ellik, Etlik, İkili, İleti, İlkel, İllet, İtlik, Kelik, Kelli, Kilit, Killi, Kitle, Likit, Tekil, Tekli, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Edik, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, İdil, İlik, İlke, İlle, İtki, Kedi, Kile, Klik, Liet, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Edi, Elk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kit, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.