TEKDELİKLİLER (TDK)

Kuşlar gibi yumurtlayarak üreyen, dışkılığı olan memeliler takımı.

Tekdelikliler kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı T sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞKI Nedir?

Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, büyük abdest, kazurat.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

D E E E K K L L L R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Delikliler, Elektrikli, Tekerlekli,

9 Harfli Kelimeler

Dertlilik, Ereklilik, Erketelik, Terelelli,

8 Harfli Kelimeler

Direklik, Elektrik, Erklilik, İlkellik, Kertikli, Liderlik, Litrelik, Tekerlek, Tekillik, Tikellik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Direkli, Ektilik, Eleklik, Elitlik, Ellilik, Eltilik, Eriklik, Erillik, Erkekli, Eteklik, İleride, İlerlek, İlletli, Kederli, Kredili, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Dereke, Dereli, Derili, Dertli, Diklik, Dillek, Direkt, Dirlik, Eldeli, Erkete, Etkili, İkitek, İletki, Kelkit, Kellik, Kertik, Kirkit, Kirtil, Kriket, Kritik, Lekeli, Likide, Tekdir, Teklik, Teleke, Tereke, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Derik, Dikel, Dikit, Dikte, Dilek, Dilli, Direk, Diril, Ekili, Ekler, Ellik, Erdek, Erkek, Erkli, Erlik, Etlik, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrite, İtlik, Keder, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kelle, Kelli, Kerde, Kerki, Kerte, Kerti, Kiler, Kilit, Killi, Kirde, Kiril,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Dert, Diri, Eder, Edik, Ekli, Ekti, Elde, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İdil, İlik, İlke, İlle, İtki, Kedi, Keke, Kele, Kere, Kete, Kile, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İri, İti, Kek, Kel, Ker, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Lir, Ret, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.