TEKDÜZELİK (TDK)

Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk: "Günler birbirine benzer bir tekdüzelikte geçmektedir."- H. Taner.

Tekdüzelik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ü , altıncı harfi Z , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BİTEVİ Nedir?

Tekdüze.

BİTEVİYE Nedir?

Tekdüze: "Bunun intikamını şimdi, tek gözüyle biteviye kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu."- R. H. Karay.

BİTEVİYELİK Nedir?

Tekdüzelik: "Anadolu'da dağların ve köylerin sonsuz gibi biteviyeliği var."- H. E. Adıvar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

GEÇMEK Nedir?


1 - Bir yerden başka bir yere gitmek.
2 - Bir yandan girip öte yandan çıkmak.
3 - Yol olarak kullanmak.
4 - [(Bir şey) Kafasından, yüreğinden, gözlerinden vb. geçmek] Kısa bir anortaya çıkmak.
5 - (Bir duruma) Uğramak, konu olmak.
6 - Bırakmak, vazgeçmek.
7 - Yaşamak.
8 - Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak.
9 - Olmak, vuku bulmak, °cereyan etmek.
10 - (Hastalık için) Bulatmak, °sirayet etmek. 1
1 - Herhangi bir durum, soyaçekim yoluyla birinde görünmek. 1
2 - Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak. 1
3 - Yerini bırakıp başka yer almak. 1
4 - Bir konu üzerinde ya da bir yerde çalışmış, yetişmiş olmak. 1
5 - Etkilemek, işlemek. 1
6 - Görev almak. 1
7 - Kalmak, devrolmak. 1
8 - Geride bırakmak, aşmak. 1
9 - Tükenmek, bitmek, sona ermek.
20 - Üstünlük sağlamak. 2
1 - Söylemeden ya da bitirmeden atlamak. 2
2 - (Zaman için) Aşmak, geride bırakmak, harcamak. 2
3 - (Belli bir zaman) Sona ermek, bitmek. 2
4 - Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak ya da söylemek. 2
5 - Birinden meşk etmek. 2
6 - Sönmek. 2
7 - Bir madde durum, düzey değiştirmek. 2
8 - Yazılmak, girmek. 2
9 - Sürümü olmak, satılmak.
30 - Konuşmada ya da basında sözü edilmek. 3
1 - Yürürlükte bulunmak, geçerli olmak, tedavülde olmak. 3
2 - Okulda, sınavda başarı göstermek. 3
3 - Bir yere gidip oturmak. 3
4 - (Yol ya da akarsu için) Bir yerin yakınından ya da içinden gitmek. 3
5 - Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak, bozulmak. 3
6 - Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak. 3
7 - Kimi sözcüklerle birleşik eylem yapar. 3
8 - İyileşmek. 3
9 - Fırsat yitirilmek.

MONOTON Nedir?

Tekdüze.

MONOTONLUK Nedir?

Tekdüzelik.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEKDÜZE Nedir?


1 . Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton: "Geçmişe ait kişiler, olaylar bu tekdüze yaşam içinde renkli bir rüya hüviyeti alabilirler."- H. Taner.
2 . zarf (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

TEKDÜZELİK Nedir?

Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk: "Günler birbirine benzer bir tekdüzelikte geçmektedir."- H. Taner.

YEKNESAK Nedir?

Tekdüze.

YEKNESAKLIK Nedir?

Tekdüzelik.

D E E K K L T Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tekdüzelik,

7 Harfli Kelimeler

Düzelti, Eteklik, Tekdüze,

6 Harfli Kelimeler

Kelkit, Teklik, Tezlik, Zedeli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Dikel, Dikte, Dilek, Dizek, Dizel, Etlik, İzlek, Kelek, Kelik, Kitle, Külek, Külte, Kütle, Tekel, Tekil, Tekke, Tekli, Telek, Tezek, Tezli, Tikel, Tüzel,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dize, Düet, Düze, Edik, Ekli, Ekti, Elde, Elek, Elik, Elit, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezel, Ezik, İlke, Kedi, Keke, Kele, Kete, Kile, Klik, Klüz, Kült, Leke, Liet, Teke, Tike, Tüze, Ülke, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Diz, Dük, Düz, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Eti, İde, İle, İlk, Kek, Kel, Ket, Kez, Kik, Kil, Kit, Kül, Küt, Lük, Tek, Tel, Tez, Tik, Tiz, Tül, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Et, İl, İt, İz, Ke, Ki, Le, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.