TEKAMÜL (TDK)


1 . Olgunluk, olgunlaşma.
2 . Gelişim, gelişme.
3 . biyoloji Evrim.

Tekamül kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L . Başı T sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİYOLOJİ Nedir?

Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.

EVRİM Nedir?


1 . Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
2 . biyoloji Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞİM Nedir?


1 . Gelişme işi.
2 . Serpilip büyüme.
3 . İlerleme, inkişaf, tekâmül.
4 . tiyatro Aksiyon.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLGUNLAŞMA Nedir?

Olgunlaşmak işi: "Çocuğun gelişmesi bir ölçüde olgunlaşma, bir ölçüde öğrenme yoluyla olur."- .

OLGUNLUK Nedir?


1 - (Meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gelişmiş olma durumu, yetkinlik, °kemal.

A E K L M T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tekamül,

6 Harfli Kelimeler

Aktüel, Maktel, Teamül,

5 Harfli Kelimeler

Emlak, Kalem, Kamet, Kelam, Kemal, Ketal, Külte, Kütle, Maket, Metal, Tümel, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Alem, Alet, Amel, Atel, Elma, Kale, Kame, Kült, Küme, Lake, Lame, Malt, Meal, Meta, Mülk, Talk, Tela, Tema, Ülke, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Alt, Ate, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kam, Kat, Kel, Kem, Ket, Kül, Küt, Lak, Lam, Lük, Mal, Mat, Met, Tak, Tal, Tam, Tek, Tel, Tem, Tül, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, Ek, El, Em, Et, Ke, La, Le, Me, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.