TEKÇİ (TDK)

Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan, birci, monist.

Tekçi kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRCİ Nedir?

Tekçi.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

MONİST Nedir?

Tekçi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TARAFLI Nedir?


1 . Yanı ve yönü olan.
2 . Herhangi bir yöreden olan.
3 . isim Yandaş.

TEKÇİ Nedir?

Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan, birci, monist.

TEKÇİLİK Nedir?


1 . Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, çokçuluk karşıtı, bircilik, monizm.
2 . Gerçekliğin herhangi bir organ gibi bölünmez bir bütün olduğuna ve bağımsız parçaları bulunmadığına inanan öğreti, bircilik, monizm.

E K T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Tekçi,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Ekti, Etçi, Etik, Etki, İtçe, Keçi, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çit, Eti, Ket, Kit, Tek, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Et, İç, İt, Ke, Ki, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.