TEFESSÜH (TDK)


1 . Çürüme, bozulma, kokuşma.
2 . mecaz Kişi, toplum vb. özelliğini, niteliğini yitirerek bozulma, kokuşma.

Tefessüh kelimesi baş harfi T son harfi H olan bir kelime. Başında T sonunda H olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi H . Başı T sonu H olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KOKU Nedir?


1 . Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu: "Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güzel kokmak için sürülen esans: "Koku sürünmek."- .
3 . mecaz Belirti, işaret: "Ortalıkta bir savaş kokusu var."- .

KOKUŞ Nedir?

Kokma işi.

KOKUŞMA Nedir?

Kokuşmak işi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

E E F H S S T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tefessüh,

7 Harfli Kelimeler

Teessüf,

5 Harfli Kelimeler

Fetüs,

4 Harfli Kelimeler

Esef, Süet, Tefe, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Fes, Ses, Set, Süs, Süt, Tef, Tüf, Tüh, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Es, Et, Fe, He, Se, Te, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.