TEESSÜR (TDK)


1 . Üzüntü: "Bunun üzerine Naim Efendi ikide bir teessürden boğulan bir sesle söylemeye başladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Duygulanım.

Teessür kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi E , dördüncü harfi S , beşinci harfi S , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R . Başı T sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOĞU Nedir?

Nişanlı kız tarafından damada gönderilen armağan bohçası.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYGULANIM Nedir?


1 . Etkilenme, duygulanma: "Ona en azından iyi duygulanımlar vermem gerekirken üzüyorum onu."- E. Bener.
2 . felsefe Duyarlığın harekete geçişi.
3 . felsefe Bir ruh durumunun dış sebeplerle değişmesi.
4 . felsefe Tutkudan daha düzenli ancak daha güçsüz olan seçkin bir eğilim.
5 . ruh bilimi İstenç ve anlıktan ayrı görülen, duygusal tepkiler gösterme durumu.

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

TEESSÜR Nedir?


1 . Üzüntü: "Bunun üzerine Naim Efendi ikide bir teessürden boğulan bir sesle söylemeye başladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Duygulanım.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

ÜZÜNTÜ Nedir?

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim."- A. Gündüz.

E E R S S T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Teessür,

5 Harfli Kelimeler

Ester, Seter, Setre, Stres, Sütre, Teres,

4 Harfli Kelimeler

Erte, Eser, Esre, Eter, Rest, Sere, Sert, Ster, Süet, Süre, Tere, Ters, Türe, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Ret, Ser, Ses, Set, Süs, Süt, Ter, Tür, Üre, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Er, Es, Et, Re, Se, Te, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.