TEDARİKSİZ (TDK)


1 . Önceden gereken şeyleri sağlamamış olan, hazırlıksız.
2 . zarf Önceden gereken şeyleri sağlamadan, hazırlıksız: "Ya doktor alelade bir dâhilî hasta zanneder de tedariksiz gelirse?"- P. Safa.

Tedariksiz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z . Başı T sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALELADE Nedir?


1 . Her zaman görülen, olağan: "Bu namaz, alelade bir ibadet değildi."- R. E. Ünaydın.
2 . Bayağı, sıradan: "Aslında yılbaşı da her gün gibi alelade bir gündür."- H. Taner.

DOKTOR Nedir?


1 . Hekim.
2 . Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

HAZIRLIK Nedir?

Hazırlanmak için gereken şey veya durumların bütünü.

HAZIRLIKSIZ Nedir?


1 . Bir şey için önceden hazırlanmamış olan.
2 . zarf Bir şey için önceden hazırlanmadan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEDEN Nedir?

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

TEDARİKSİZ Nedir?


1 . Önceden gereken şeyleri sağlamamış olan, hazırlıksız.
2 . zarf Önceden gereken şeyleri sağlamadan, hazırlıksız: "Ya doktor alelade bir dâhilî hasta zanneder de tedariksiz gelirse?"- P. Safa.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A D E K R S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tedariksiz,

8 Harfli Kelimeler

Dairesiz, Direksiz, İdaresiz, İdraksiz, İradesiz, İstikraz, Kadersiz, Kaidesiz, Kredisiz,

7 Harfli Kelimeler

Aksedir, Dertsiz, Destari, Eristik, Etkisiz, İadesiz, İktidar, İsterik, İstiare, İstikra, Karides, Satirik, Sezdiri, Siderit, Sirtaki, Stearik, Tedarik,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Asetik, Askeri, Destar, Direkt, Dirsek, Disket, Ekstra, Eriksi, Erksiz, Esatir, İktiza, İsteka, İsteri, İstida, İstika, İtiraz, İtizar, Kadiri, Kaside, Siktir, Sirkat, Takdir, Takdis, Takriz, Taksir, Tasdik, Tedris, Tekdir, Teksir, Terazi,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Akide, Aside, Asker, Astik, Azeri, Daire, Dasit, Deist, Dekar, Derik, Dikit, Dikiz, Dikse, Dikta, Dikte, Direk, Dizek, Eksiz, Erika, Ersiz, Erzak, Eskiz, Esrik, Etsiz, İdare, İdari, İdrak, İkraz, İksir, İrade, İradi, İrite, İstek, İster, Kader, Kadir, Kadit, Kaide, Karst,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Akis, Akit, Akse, Aksi, Asit, Asri, Atik, Azit, Dair, Dart, Deri, Derk, Ders, Dert, Derz, Diri, Disk, Dize, Dizi, Edat, Edik, Eksi, Ekti, Erat, Erik, Esik, Esir, Eski, Etik, Etki, Ezik, İade, İare, İdea, İkaz, İkiz, İrat, İris, İtki,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Aks, Ari, Ark, Art, Arz, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Dar, Daz, Dek, Dik, Diz, Eda, Edi, Erk, Eti, Eza, İde, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kar, Kas, Kat, Kaz, Ker, Kes, Ket, Kez, Kir, Kit,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, As, At, Az, De, Ek, Er, Es, Et, İs, İt, İz, Ke, Ki, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.